САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірники

На нову версію сайту!

2024 рік

Актуальні ідеї наукової спадщини Михайла Туган-Барановського

Тематичний збірник наукових праць «Актуальні ідеї наукової спадщини Михайла Туган-Барановського» представляє результати сучасних наукових досліджень новаторського доробку видатного українського вченого-економіста, будівничого української державності, співорганізатора Української академії наук М. Туган-Барановського у контексті актуальних завдань зміцнення стійкості економіки та фінансів України, підвищення ефективності державного управління, посилення соціальної та економічної безпеки. Більше

2023 рік

Відповідь України на системні соціально-економічні виклики сьогодення

У збірнику зібрано тези виступів учасників всеукраїнського науково-практичного семінару на тему «Відповідь України на системні соціально-економічні виклики сьогодення», що відбувся 6 вересня 2023 р. на базі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». У ході наукової дискусії вітчизняні дослідники представили методологічні підґрунтя пошуку відповіді на системні виклики для України, зокрема фінансові виклики та їх подолання, формування доходів держави для реалізації нової фінансово-інвестиційної політики, проблемиінституту власності в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення, взаємодію держави та підприємств для формування та реалізації нової прагматичної фінансово-інвестиційної політики. Більше

Geoeconomics of the international monetary order: money and power in the 21st century

The collection contains abstracts of the speeches of the participants of the international conference on the topic “Geoeconomics of the international monetary order: money and power in the 21st century”, which took place on June 7-8, 2023, organized by the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine and Anahuac Puebla University – Economics and Business School ( Mexico). In the reports of scientists from Mexico, Italy, New Zealand, the USA, Great Britain, Ukraine and other countries, detailed assessments of the future world currency market are presented, attention is focused on the place of the dollar as the world’s leading currency; outlines the place of China, and its new digital currency, the value of bitcoin for national power; the role of China in the new international monetary order is revealed; the geo-economic imperatives and asymmetries of the development of the world economy today, the role of Ukraine and its monetary and credit policy during the war are substantiated. The collection of scientific works will be useful for experts, scientists, teachers and students, as well as all those interested in solving modern problems of social development. More

Соцієтальні трансформації в Україні під час гібридної війни та повоєнної реконструкції 

У збірнику зібрано тези виступів учасників міжнародного науково-практичного семінару на тему «Соцієтальні трансформації в Україні під час гібридної війни та повоєнної реконструкції», що відбувся 9 червня 2023 р. на базі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

У ході наукової дискусії вітчизняні та зарубіжні дослідники представили розгорнуті оцінки перебігу та потенційних наслідків соцієтальних трансформацій в Україні у (по)воєнний період, питань реконструктивного соціально-економічного відновлення країни після завершення війни; акцентували увагу на сучасних глобальних викликах, породжених формуванням нового світового порядку, що супроводжуються екстремальним загостренням воєнно-політичної конфронтації; окреслили інституційне поле соцієтальних змін у воєнний і повоєнний час; обґрунтували макроекономічну, фінансову, інституційну, у т. ч. ціннісну, та соціальну складові соцієтальних трансформацій України та Євросоюзу в поточний період та у подальшій перспективі. Більше

Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля

Збірник містить матеріали учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля», що була організована і проведена 22 травня 2023 р. Державним податковим університетом спільно з ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ”. Публікації відображають результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців та освітян за таким актуальними питаннями:  Більше

Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України

Збірник містить тези виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України». Дослідники з України, Польщі, Канади та інших країн наводять свої оцінки міжнародного досвіду та можливостей його імплементації в Україні, обґрунтовують стратегічні пріоритети економічної політики, розкривають потенціал відкритої науки та розбудови громадянського суспільства в контексті завдань повоєнної реконструкції економіки, інституційної модернізації та євроінтеграції України. Більше 

Fundamental shifts in geo-economic systems of the world

The scientific collection presents the views of researchers from different countries regarding the solution of topical issues related to the fundamental shifts in the world’ geo-economic system in recent years. More

2022

Глобалізаційні виклики сьогодення

Збірку наукових праць міжнародного науково-практичного семінару присвячено глобалізаційним проблемам сучасності; фінансової глобалізації в умовах зрушень світової економіки; суперечливої єдності процесів глобалізації та локалізації; експортному контролю; продуктивній спроможності регіонів України в умовах викликів глобального середовища; стійкості глобальних ланцюгів поставок у фокусі викликів глобалізації; впливу повномасштабної воєнної агресії РФ проти України на глобалізацію у сфері міжнародних торгових відносин; глобальним чинникам ескалації продовольчої кризи. Більше

2021 рік

Розвиток в Україні досліджень в галузі міжнародної економіки

У збірнику розкриваєтся актуальність теоретичного дослідження процесів світової економіки (швидке зростання вільного потоку товарів і послуг, капіталу, робочої сили і фінансів між країнами) Більше

Трансформація функцій держави в умовах глобалізації

Збірник тез доповідей міжнародної дискусіної платформи присвячено проблемам сучасного уявлення про державу і державні інститути; державного регулювання української економіки; міста і ролі держави в організації суспільного життя, а також формуванню державного регулювання економіки в умовах змін на тлі пандемії COVID-19; необхідості створення механізму узгодження інтересів і діяльності державних та недержавних суб’єктів, що демонструє поєднання державного регулювання національної економіки з її саморегулюванням на прикладах різних країн світу ; трансформації нових ідей та підходів щодо модернізації функцій держави в новітніх умовах глобалізації Більше

Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці

У збірнику подано тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці» Більше

Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС)

Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції присвячено проблемам європейської інтеграції України: новим вимірам, можливостям та перспективам; оптимізації формату економічної інтеграції України для набуття членства в Євросоюзі; секторальній взаємодії України та країн ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію; прогнозам розвитку та активізації джерел зростання економік України та ЄС; трансформації соціально-економічних моделей під впливом пандемії коронавірусу (COVID-19) та цифровізації економік Більше

2020 рік

International economic and political relationships under COVID-19: experience of China and Ukraine

The collection of international scientific papers summarizes the main results of the scientific discussion held at the intersectoral scientific seminar organized by the Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine and Lanzhou University (China) in late July 2020 Більше

Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено проблемам та перспективам розвитку фінансової політики України; систематизації умов, факторів та критеріїв ефективності державного регулювання банківської системи; перезавантаженню банківської системи України в контексті створення стабілізаційних механізмів Більше

2019 рік

Геоекономічні виклики для країн G7

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено дослідженню впливу країн АСЕАН на G7; сучасним валютно-фінансовим, інвестиційним викликам для G7 Більше

Убережемо сільськогосподарські землі в руках українських хліборобів

У науковому виданні зібрано тези доповідей учасників круглого столу в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (23 жовтня 2019 р Більше

The financial and economic potential of successful cooperation between Ukraine and China in the context of “One Belt, One Road Initiative”

The Collection of Scientific Works is devoted to the study of financial and economic potential of Ukraine and China from the initiative “One belt, one way Більше

Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України

Монографічний збірник присвячено обґрунтуванню необхідних змін у соціально-класовому структуруванні суспільства та системі економічної освіти з метою приведення їх у відповідність до вимог реконструктивного розвитку економіки Більше

Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячений ідентифікації якісних поступальних змін фінансових інститутів ЄС (фіскальних інститутів, інститутів банківської системи, фондового і страхового ринків); аналізу і прогнозам впливу поточного та перспективного фінансового регулювання в ЄС на систему фінансових інститутів в Україні; розробленню пропозицій щодо модернізації національних фінансових інститутів з урахуванням необхідності їх наближення до стандартів ЄС Більше

2018 рік

Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України

Збірник матеріалів круглого столу «Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 22 листопада 2018 р Більше

Стратегії взаємодії МВФ та України

Матеріали міжнародного наукового семінару присвячено дослідженню стратегій взаємодії МВФ та України Більше

Розвиток співробітництва України із СОТ

Матеріали міжнародного круглого столу присвячено 10-річчю співробітництва України та СОТ, дослідженню ролі СОТ у сучасних відносинах між країнами ЄС Більше

2017 рік

Механізми реконструктивного економічного розвитку та соціальні критерії їх ефективності

У статтях монографічного збірника розкрито зміст загальних та локальних механізмів форму-вання реконструктивного типу економічного розвитку, досліджено особливості співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості Більше

2016 рік

Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість

Розкрито зміст реконструктивного типу економічного розвитку, основні напрями його формування, співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості Більше

Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу

Збірник матеріалів круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 1 грудня 2016 р Більше

-->