САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірники

На нову версію сайту!

2023 рік

Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України

Збірник містить тези виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України». Дослідники з України, Польщі, Канади та інших країн наводять свої оцінки міжнародного досвіду та можливостей його імплементації в Україні, обґрунтовують стратегічні пріоритети економічної політики, розкривають потенціал відкритої науки та розбудови громадянського суспільства в контексті завдань повоєнної реконструкції економіки, інституційної модернізації та євроінтеграції України. БільшеFundamental shifts in geo-economic systems of the world

The scientific collection presents the views of researchers from different countries regarding the solution of topical issues related to the fundamental shifts in the world’ geo-economic system in recent years. More

2022 рік

Глобалізаційні виклики сьогодення

Збірку наукових праць міжнародного науково-практичного семінару присвячено глобалізаційним проблемам сучасності; фінансової глобалізації в умовах зрушень світової економіки; суперечливої єдності процесів глобалізації та локалізації; експортному контролю; продуктивній спроможності регіонів України в умовах викликів глобального середовища; стійкості глобальних ланцюгів поставок у фокусі викликів глобалізації; впливу повномасштабної воєнної агресії РФ проти України на глобалізацію у сфері міжнародних торгових відносин; глобальним чинникам ескалації продовольчої кризи. Більше

2021 рік

Розвиток в Україні досліджень в галузі міжнародної економіки

У збірнику розкриваєтся актуальність теоретичного дослідження процесів світової економіки (швидке зростання вільного потоку товарів і послуг, капіталу, робочої сили і фінансів між країнами) Більше

Трансформація функцій держави в умовах глобалізації

http://ief.org.ua/images/scc/19.JPG

Збірник тез доповідей міжнародної дискусіної платформи присвячено проблемам сучасного уявлення про державу і державні інститути; державного регулювання української економіки; міста і ролі держави в організації суспільного життя, а також формуванню державного регулювання економіки в умовах змін на тлі пандемії COVID-19; необхідості створення механізму узгодження інтересів і діяльності державних та недержавних суб’єктів, що демонструє поєднання державного регулювання національної економіки з її саморегулюванням на прикладах різних країн світу ; трансформації нових ідей та підходів щодо модернізації функцій держави в новітніх умовах глобалізації Більше

Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці

У збірнику подано тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці» Більше

Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС)

Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції присвячено проблемам європейської інтеграції України: новим вимірам, можливостям та перспективам; оптимізації формату економічної інтеграції України для набуття членства в Євросоюзі; секторальній взаємодії України та країн ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію; прогнозам розвитку та активізації джерел зростання економік України та ЄС; трансформації соціально-економічних моделей під впливом пандемії коронавірусу (COVID-19) та цифровізації економік Більше

2020 рік

International economic and political relationships under COVID-19: experience of China and Ukraine

The collection of international scientific papers summarizes the main results of the scientific discussion held at the intersectoral scientific seminar organized by the Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine and Lanzhou University (China) in late July 2020 Більше

Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено проблемам та перспективам розвитку фінансової політики України; систематизації умов, факторів та критеріїв ефективності державного регулювання банківської системи; перезавантаженню банківської системи України в контексті створення стабілізаційних механізмів Більше

2019 рік

Геоекономічні виклики для країн G7

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено дослідженню впливу країн АСЕАН на G7; сучасним валютно-фінансовим, інвестиційним викликам для G7 Більше

Убережемо сільськогосподарські землі в руках українських хліборобів

У науковому виданні зібрано тези доповідей учасників круглого столу в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (23 жовтня 2019 р Більше

The financial and economic potential of successful cooperation between Ukraine and China in the context of “One Belt, One Road Initiative”

The Collection of Scientific Works is devoted to the study of financial and economic potential of Ukraine and China from the initiative “One belt, one way Більше

Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України

Монографічний збірник присвячено обґрунтуванню необхідних змін у соціально-класовому структуруванні суспільства та системі економічної освіти з метою приведення їх у відповідність до вимог реконструктивного розвитку економіки Більше

Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячений ідентифікації якісних поступальних змін фінансових інститутів ЄС (фіскальних інститутів, інститутів банківської системи, фондового і страхового ринків); аналізу і прогнозам впливу поточного та перспективного фінансового регулювання в ЄС на систему фінансових інститутів в Україні; розробленню пропозицій щодо модернізації національних фінансових інститутів з урахуванням необхідності їх наближення до стандартів ЄС Більше

2018 рік

Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України

Збірник матеріалів круглого столу «Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 22 листопада 2018 р Більше

Стратегії взаємодії МВФ та України

Матеріали міжнародного наукового семінару присвячено дослідженню стратегій взаємодії МВФ та України Більше

Розвиток співробітництва України із СОТ

Матеріали міжнародного круглого столу присвячено 10-річчю співробітництва України та СОТ, дослідженню ролі СОТ у сучасних відносинах між країнами ЄС Більше

2017 рік

Механізми реконструктивного економічного розвитку та соціальні критерії їх ефективності

У статтях монографічного збірника розкрито зміст загальних та локальних механізмів форму-вання реконструктивного типу економічного розвитку, досліджено особливості співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості Більше

2016 рік

Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість

Розкрито зміст реконструктивного типу економічного розвитку, основні напрями його формування, співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості Більше

Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу

Збірник матеріалів круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 1 грудня 2016 р Більше

-->