САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірник наукових праць

Соцієтальні трансформації в Україні під час гібридної війни та повоєнної реконструкції : збірник наукових праць за результатами міжнародного науково-практичного семінару (м. Київ, 9 червня 2023 р.) / ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023. – 130 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Sotsiietal’ni-transformatsii-v-Ukraini.pdf

ISBN 978-616-95338-0-1 (електронне видання)

У збірнику зібрано тези виступів учасників міжнародного науково-практичного семінару на тему «Соцієтальні трансформації в Україні під час гібридної війни та повоєнної реконструкції», що відбувся 9 червня 2023 р. на базі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

У ході наукової дискусії вітчизняні та зарубіжні дослідники представили розгорнуті оцінки перебігу та потенційних наслідків соцієтальних трансформацій в Україні у (по)воєнний період, питань реконструктивного соціально-економічного відновлення країни після завершення війни; акцентували увагу на сучасних глобальних викликах, породжених формуванням нового світового порядку, що супроводжуються екстремальним загостренням воєнно-політичної конфронтації; окреслили інституційне поле соцієтальних змін у воєнний і повоєнний час; обґрунтували макроекономічну, фінансову, інституційну, у т. ч. ціннісну, та соціальну складові соцієтальних трансформацій України та Євросоюзу в поточний період та у подальшій перспективі.

Збірник наукових праць буде корисним для експертів, науковців, викладачів та студентів, а також усіх зацікавлених у вирішенні сучасних проблем соцієтального розвитку.

-->