САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Archive for квітня, 2015

Житло для переселенців: реалії та можливості

У рамках постійно діючого Форуму з проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який діє на базі Інституту економіки та прогнозування НАН України, 29 квітня 2015 р. відбувся круглий стіл на тему «Стратегія розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб». Організатори круглого столу – Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ та громадська організація «Конгрес сходу України». У круглому столі взяли участь представники ОБСЄ, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Київської міської та обласної адміністрацій, будівельних організацій, громадських організацій ВПО. photo1Директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ, академік В.М. Геєць наголосив на центральній ролі громадських організацій у процесі вирішення житлових проблем ВПО.  Радник головного архітектора м. Києва І.Ю. Степанов розповів про необхідність розроблення та прийняття державних програм стійкого розселення ВПО. Під час обговорення начальник управління житлової політики Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ  С. М. Старцева наголосила, що наразі в міністерстві існує дефіцит інформації щодо житлових потреб ВПО, зокрема типу, кількості, регіонального розподілу необхідного житла, а також диференціації цих потреб у розрізі соціальних груп. На місцевому рівні інформацію щодо житлових потреб ВПО у форматі, корисному міністерству, допомагають збирати обласні держадміністрації. Також представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ підкреслила, що міжнародна донорська допомога йде виключно через громадські організації. Міністерство виступає розпорядником коштів тільки для державного бюджету, тому очікувати від нього якихось «дозволів» чи «сприяння» в отриманні міжнародної донорської допомоги неправильно. Учасники круглого столу поділились цікавим досвідом встановлення прямих контактів з українськими будівельними організаціями. Вони також зауважили, що підтримку подібним проектам уже обіцяють іноземні донори (насамперед німецькі та американські). Згоду про допомогу висловив і представник Будівельної палати України, зауваживши, що палата має готовий перелік проектів дешевого житла різних типів. Також були обговорені питання впровадження сучасних будівельних технологій, створення соціального житлового фонду, адаптації законодавчих та нормативних актів, джерела фінансування будівництва житла та надання земельних ділянок ВПО. photo2Цікавими думками щодо можливих стратегій отримання землі під будівництво поділився заступник начальника головного управління Держкомземагенства у Київської області. Він пояснив, що алгоритм виділення землі під житлове будівництво для ВПО аналогічний до виділення землі для учасників АТО. Найкоротший шлях отримання землі – мати готові пропозиції і звертатись з проханням про їх розгляд до органів місцевої влади (обласних, районних, селищних рад). Обговорювалась також колізія, коли громадянин використав своє право на отримання землі в окупованій зоні, скористатись ним на неокупованій території він вже не зможе. Представник Київської облдержадміністрації поділився інформацією про перевірку кількості недобудованого житла з високим ступенем готовності (понад 70–80%). Виявилося, що його суттєво недостатньо, а переобладнання існуючих нежитлових приміщень під житло не завжди економічно доцільне. По закінченні круглого столу представники громадських організацій підписали Меморандум про співробітництво та координацію зусиль у вирішенні проблем ВПО. За результатами круглого столу готуються рекомендації, що будуть використані при підготовці Державної програми з соціальної адаптації ВПО. Організатори круглого столу прийматимуть відповідні пропозиції за електронною адресою pereselentsyi@gmail.com. Черговий (вже третій) круглий стіл в рамках Форуму з проблем внутрішньо переміщених осіб, заплановано на 20 травня. Детальна інформація буде розміщена на сайті «Комітету сходу України».

 

Continue Reading

Модернізація регіонального і муніципального управління Росії та України

Відділ промислової політики завершив роботу над НДР конкурсної тематики «Модернізація регіонального і муніципального управління Росії та України». Узагальнено зарубіжний досвід формування та реалізації моделей управління регіонами, обґрунтовано інституціональні механізми забезпечення модернізації регіонального управління, визначено напрями децентралізації і деконцентрації владних повноважень органів місцевого самоврядування в умовах трансформаційних процесів в Україні, обґрунтовано аспекти координації політики щодо транскордонного співробітництва. Визначені перспективи розвитку та можливі шляхи модернізації регіонального та муніципального управління в сучасних умовах, що базуються на вітчизняному і зарубіжному досвіді, враховуючи інтеграційну складову вітчизняної економіки; обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо реформування територіальної організації влади, забезпечення дієвості та ефективності прийняття рішень в органах державного управління різних рівнів, модернізації національної системи регіонального і муніципального управління, що сприятиме гармонійному розвитку регіонів і муніципальних утворень та нарощуванню їх економічного потенціалу; визначені перспективи співпраці регіонів України із прикордонними регіонами суміжних держав.

Continue Reading

Політична економія на сучасному етапі: історичні виклики та перспективи

Цій темі була присвячена наукова конференція, що відбулася 20 квітня 2015 року в Інституті економіки та прогнозування.

Геец_DSC_0889w  Білорус_DSC_0758w

Політична економія відзначає 400-річний ювілей. Динамічний розвиток і глобалізація поставили перед економічною наукою нові історичні виклики. Відповіді на них шукають теоретики і практики, фінансисти і менеджери, представники усіх економічних напрямів і течій. Але визначальні підходи, нова парадигма і методологія може бути закладена політичною економією, яка за своїм походженням та історичною долею покликана розкривати сутність економічних явищ і процесів, що криється за зовнішніми формами і зв’язками. Саме ці фундаментальні економічні завдання вирішувалися у низці доповідей, присвячених історії та сучасності, глобальним кризам та інноваціям, фундаментальним зрушенням та ролі соціального капіталу, проблемам цінностей та викладання політичної економії.

DSC_0878w

Інститут планує і надалі проводити тематичні читання з політичної економії розвитку.

Continue Reading

Проблеми внутрішніх переселенців неможливо вирішити без проведення принципових реформ в Україні

Така думка домінувала під час проведення круглого столу «Організаційно-правові механізми вирішення проблем та використання соціального потенціалу внутрішньо переміщених осіб (ВПО)», який відбувся 9 квітня 2015 року в Інституті економіки та прогнозування і став першим у серії круглих столів, запланованих у рамках постійно діючого при Інституті Форуму з питань вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Захід зібрав представників громадських організацій внутрішньо переміщених осіб, Кабінету Міністрів, інститутів Національної академії наук. У ході круглого столу неодноразово лунало твердження, що ВПО мають випрацювати діючі механізми самоорганізації і виробити конкретні програми зі свого облаштування та адаптації, які можуть бути запропоновані Уряду та міжнародним донорам. Також ішлося про те, що внутрішніх переселенців не можна протиставляти іншим групам українського суспільства. Учасники круглого столу з Криму звертали увагу присутніх, що кримчани становлять помітну частину ВПО, навіть попри те, що в їхньому регіоні бойові дії не відбуваються. У результаті обговорень було прийнято рішення сконцентрувати зусилля учасників на аналізі та висловленні пропозицій до «Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України», яка розробляється Міністерством соціальної політики України. Наступний круглий стіл, присвячений проблемам забезпечення житлом осіб, які виїхали з регіону конфлікту, заплановано провести в кінці квітня 2015 року.

Continue Reading

Уніфікація підходів до формування справедливої ціни у трансфертному ціноутворенні та митної вартості товарів

Пропонуємо ознайомитися з доповідною запискою «Уніфікація підходів до формування справедливої ціни у трансфертному ціноутворенні та митної вартості товарів», підготовленою відділом державних фінансів Інституту економіки та прогнозування та направленою міністру фінансів України Яресько Н.Е. та в Державну фіскальну службу України (19 березня 2015 р.), а також голові Ради підприємців при КМУ Козаченку Л.П. (2 квітня 2015 р.).

Уніфікація підходів  дo формування справедливої ціни у трансфертному ціноутворенні

Continue Reading

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України

Відділ економічної теорії презентує результати досліджень за темою «Інституційні трансформації соціально-економічної системи України». Роботу  присвячено визначенню основних напрямів та механізмів   корекції інституційних трансформацій з метою удосконалення інституційної структури соціально-економічної системи України та підвищення  її здатності до збалансованого розвитку. Науковий керівник теми – чл-кор. НАН України Гриценко А.А., колектив авторів: гол.н.с., д.е.н. Малий І.Й., гол.н.с., д.е.н. Артьомова Т.І., пр.н.с., д.е.н. Яременко О.Л., пр.н.с., д.е.н. Мандибура В.О., пр.н.с., д.е.н. Унковська Т.Є., пр.н.с., к.е.н. Кричевська Т.О., ст.н.с., к.е.н. Корнівська В.О., ст.н.с., к.е.н. Мельник В.П., ст.н.с., к.е.н. Подлєсна В.Г., ст.н.с., к.е.н. Чорна О.Є., ст.н.с., к.е.н. Бурлай Т.В., н.с. Прозоров Ю.В., м.н.с., к.е.н. Данилова К.І., м.н.с., к.е.н. Дідківська Т.В.

«Інституційні трансформації соціально-економічної системи України»

Continue Reading

Другий навчальний семінар «Моделювання та стратегічне планування низьковуглецевого розвитку: модель TIMES-Україна»

 

У рамках співпраці між Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 25 березня 2015 року відбувся навчальний семінар «Моделювання та стратегічне планування низьковуглецевого розвитку: модель TIMES-Україна». Захід став другим у програмі тренінгів для держслужбовців щодо практичного використання моделі TIMES-Україна в процесі стратегічного планування, прогнозування та розробки стратегій низьковуглецевого розвитку України.

DSC_2564DSC_2597Співробітники сектора прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ІЕПр НАНУ разом з міжнародними експертами компанії Decision Ware Group – субпідрядником Проекту USAID МЕР – Гарі Голдштейном (Gary Goldstein) та Паскалем Делаквілєм (Pascal DeLaquil), які є співавторами генератора моделей MARKAL/TIMES, обговорили ряд актуальних і надзвичайно важливих питань стосовно методологічного та програмного забезпечення процесу моделювання і стратегічного планування низьковуглецевого розвитку України. Зокрема, було презентовано такі доповіді: - Енергетичне планування і методологічні основи моделей TIMES (Гарі Голдштейн); - Модель TIMES-Україна в системі стратегічного планування низьковуглецевого розвитку (Подолець Р.З.); - Короткий огляд моделі TIMES-Україна та попередніх результатів базового сценарію та сценаріїв низьковуглецевого розвитку (Дячук О.А.); - Огляд кращих практик для розробки стратегій низьковуглецевого розвитку та встановлення очікуваних національно-визначених внесків для РКЗК ООН (Паскаль Делаквіль); - Методологічні основи моделі TIMES (для політичних консультантів та експертів з моделювання) (Гарі Голдштейн); - Вступ до моделі VEDA-TIMES – платформи аналітичного управління (Гарі Голдштейн); - Детальний аналіз попереднього базового сценарію енергозабезпечення України отриманого з використанням моделі TIMES-Україна (Дячук О.А.); - Детальний огляд деяких сценаріїв низьковуглецевого розвитку з використанням моделі TIMES-Україна (Дячук О.А.); - Практична робота в середовищі моделі TIMES-Україна (Дячук О.А.) Під час семінару відбулася дискусія стосовно розробки стратегій низьковуглецевого розвитку та формування очікуваних національно визначених внесків України для РКЗК ООН у досягненні цілі стримання підвищення глобальної температури в межах 2°С до 2100 р.

DSC_2586DSC_2593

Упродовж наступних двох днів міжнародні експерти Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» разом із колегами з ІЕПр НАНУ провели зустрічі з представниками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Торгово-промислової палати України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на яких експерти доповіли про можливості практичного використання моделі TIMES-Україна в роботі державних органів влади.

Continue Reading
-->