САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Відділи

НАУКОВІ ВІДДІЛИ

Керівництво
Відділ економічної теорії
Cектор інституційної економіки
Cектор цифрової економіки
Відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку
Відділ грошово-кредитних відносин
Відділ державних фінансів
Cектор державних фінансів
Сектор міжнародних фінансових досліджень
Відділ фінансів реального сектора
Відділ економічного зростання та структурних змін в економіці
Відділ інноваційної політики, економіки і організації високих технологій
Відділ розвитку виробничої інфраструктури
Відділ промислової політики
Відділ секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків
Сектор галузевих ринків
Сектор прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу
Відділ економіки і політики аграрних перетворень
Відділ форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі
Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій
Відділ економічної історії
Відділ соціально-економічних проблем праці

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВІДДІЛИ

Відділ організаційного забезпечення наукових досліджень
Навчально-методичний відділ (аспірантура, магістратура)
Відділ науково-технічної інформації
Наукова бібліотека

ДОПОМІЖНІ ВІДДІЛИ

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Відділ кадрів
Відділ матеріально-технічного постачання
Видавничий відділ
Експлуатаційно-технічний відділ
Відділ пожежної охорони
Господарський відділ
-->