Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Директор

This post is also available in: English

Heyets

Геєць Валерій Михайлович (народився 20.04.1945 р. у с. Сезьки Ічнянського району Чернігівської області) – відомий учений-економіст у галузі економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку, макроекономіки, державного регулювання економіки, доктор економічних наук (1988 р.), професор (1991 р.), член-кореспондент НАН України (1992 р); академік Національної академії наук України (Відділення економіки, спеціальність макроекономіка) (з 04.1995 р.)

Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – механіка (1963 – 1968 рр.). Підготував та захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук (1974 р.) на тему: «Дослідження моделей росту і методів прогнозування основних показників економіки республіки (на прикладі народного господарства УРСР)» (Інститут економіки АН УРСР) та дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук (1988 р.) на тему «Прогнозування динаміки та структури суспільного виробництва союзної республіки (на матеріалах Української РСР)» (Інститут економіки АН УРСР).

Після закінчення Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1968 р.) був направлений на роботу до Інституту економіки АН УРСР на посаду інженера. Навчався в аспірантурі цього інституту (1969–1972 рр.), а в подальшому працював на посадах: молодший науковий співробітник (11.1972.–12.1975 рр.), старший науковий співробітник (12.1975–06.1979 рр.), завідувач сектора економіко-математичного моделювання (06.1979–07.1986 рр.), завідувач відділу економіко-математичного моделювання (06.1986–03.1987 рр.), завідувач відділу моделювання економічного розвитку Інституту економіки НАН України (03.1987–11.1997 рр.), директор, завідувач відділу моделювання економічного розвитку Інституту економічного прогнозування НАН України (11.1997–10.2005 рр.), академік-секретар Відділення економіки НАН України (10.1998–04.2009 рр.); директор, завідувач відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (з 10.2005 р.); віце-президент НАН України (04.2009 – 04.2015 рр.).

Лауреат премії ім. О.Г. Шліхтера АН УРСР за цикл робіт «Прогнозування динаміки і структури суспільного виробництва (на матеріалах Української РСР)» (1991 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-методологічні засади системи національної безпеки України» (2002 р.). Лауреат премії В.С. Михалевича за видатні досягнення в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу (Відділення інформатики НАН України) (2005 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (за цикл робіт із проблем теорії та методології макроекономічного прогнозування розвитку економіки) (2002 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (2004 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2008 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» I ступеня (2011). Відзначено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004). Переможець щорічного конкурсу «Людина року» в номінації вчений року (2005 р.). Удостоєний звання «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (2009 р.), «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» (2012 р.). Нагороджений Почесною відзнакою Спілки економістів України (2010 р.).

Професійна діяльність В. Гейця успішно поєднується із суспільно-науковою та громадською діяльність, зокрема в різні роки він обіймає такі посади, як: віце-президент НАН України (Постанова Загальних зборів НАНУ № 2 від 17.04.2009 р.); директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (з 2005 р.); директор Інституту економічного прогнозування НАН України (1997–2005 рр.); представник України у Міжнародному проекті ЛІНК-ООН (з 09.1991 р.); іноземний член Російської академії наук (з 12.2011 р.); член Складу Національного антикорупційного комітету (з 03.2010 р.); член Наглядової Ради Національного банку України (2005–2012 р.); член атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (з 10.2011 р.); член Наукової ради Апарату Ради національної безпеки і оборони України (з 01.2007 р.); член комісії з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина Конституційної Асамблеї (з 05.2012 р.); заступник Голови Державної комісії з питань стратегії економічного і соціального розвитку (з 12.2001–03.2007 рр.); позаштатний радник Президента України з макроекономіки (09.1994–01.2000 рр.), позаштатний радник Президента України (12.2002–01.2005 рр.), член Вищої економічної ради Президента України (07.1997–11.2001 рр.), член колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (з 08.2012 р.), член колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (з 03.2012 р.), член Міжвідомчої комісії при Раді національної безпеки і оборони України з питань фінансової безпеки (з 11.2007 р.) та з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу (з 04.2008 р.); член робочої групи з питань економічної та фінансової політики, з питань державного управління та регіонального розвитку, з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики громадської ради при Міністерстві економіки України (з 06.2007 р.); член Координаційної ради з питань якості і безпеки життя людини (з 12.2011 р.); член Складу Комітету з економічних реформ консультативно-дорадчого органу при Президентові України (з 03.2010 р.); член Складу Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради (з 03.2010 р.); член Колегії Міністерства економіки України (з 2009 р.); член Колегії Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки) (з 03.2012 р.); член комітету із системного аналізу при Президії НАН України (з 11.2011 р.); член наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» (з 11.2011 р.); член робочої групи Міністерства аграрної політики України з питань удосконалення засад агротехнологічної політики в сільському господарстві України (з 03.2009 р.); член Консультативної ради з питань розвитку сільського господарства та сільських територій (з 07.2009 р.); член Координаційного ради по стратегічному розвитку Автономної Республіки Крим (з 06.2010 р.); член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.239.01 (за спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки) та Д 26.239.02 (за спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці) з присудження вченого ступеня доктора та кандидата економічних наук у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; заступник Голови Наглядової ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (з 07.1998 р.); заступник голови секції соціальних і економічних наук Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 06.2000 р.); співголова Наукової ради «Економічна теорія» Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України (з 2002 р.) та член Президії Науково-методичної комісії з економіки та управління класичних університетів Науково-методичної ради МОН України (з 2001 р.); національний експерт Комітету з економічного співробітництва та інтеграції ЄЕК ООН за напрямом «Посилення конкурентоспроможності економік країн-членів шляхом заохочення економіки знань та інновацій» (з 11.2006 р.); член складу Ради з формування глобального порядку денного Всесвітнього економічного форуму для України (з 05.2012 р.); член Складу Координаційної ради з питань підвищення конкурентоспроможності національної економіки (з 09.2010 р.); член ради всеукраїнської громадської організації «Український форум» (з 07.2006 р.); член Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку (з 04.2007 р.); Голова Стратегічної ради з питань житлово-комунального господарства України (з 01.2008 р.); член Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України (з 02.2008 р.); член робочої групи з доопрацювання проекту Податкового кодексу України (з 03.2008 р.); член Науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України (з 03.2008 р.); заступник голови Науково-технічної ради Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008–2012 роки (з 04.2008 р.); член робочої групи при Президії НАН України «Макроекономічні аспекти інвестиційної політики» (з 05.2008 р.); віце-президент Спілки економістів України (з 2006 р.), член Президії і Правління Спілки економістів України, науковий керівник Секції економічного прогнозування (з 09.2009 р.), член Міжвідомчої комісії сприяння проведенню Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису (з 07.2009 р.), член організаційного комітету Міжнародного економічного форуму «Світова економіка у ХХІ столітті: кризи та цикли» (з 04.2008 р.); член Міжвідомчої робочої групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення (з 05.2008 р.); керівник Робочої групи НАН України з підготовки матеріалів до розділів проекту нової редакції Стратегії національної безпеки України (з 10.2009 р.).

Головний редактор наукових журналів «Економіка України» та «Економіка і прогнозування», член редакційної ради журналу «Євразійська економічна інтеграція» і альманаху «Eurasian Integration Yearbook», а також член наукових рад і редколегій науково-аналітичних журналів: «Економічна теорія», «Банківська справа», «Вісник Національної академії наук України», «Вісник економічної науки України», «Журнал Європейської економіки», «Наука і правоохорона», «Інтелектуальна власність», «Економічна кібернетика», «Вісник НБУ», «Вісник Інституту економіки та прогнозування», «Мысль», «Мир перемен», «Экономическое возрождение России», «Общество и экономика», «Белорусский экономический журнал», «Проблеми науки», у тому числі «Власність в Україні» та «Розбудова держави» (під час їхнього видання) та науково-аналітичного щоквартального збірника Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічні пріоритети», а також «Національного атласу України».

Під керівництвом академіка В. Гейця підготовлено 21 докторська та 22 кандидатські дисертації. Автор (співавтор) понад 500 праць, серед яких 40 монографій (7 індивідуальних), у тому числі: «Прогнозирование динамики и структуры общественного производства союзной республики» (1987 р.), «Отраслевое прогнозирование: методический и организационный аспекты» (1990 р.), «Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку» (1993 р.), «Україна: наука та інноваційний розвиток» (1997 р., у співавторстві), «Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи)» (1999 р., у співавторстві), «Секторальні моделі прогнозування економіки України» (1999 р., у співавторстві), «Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання» (2000 р., у співавторстві), «Нестабільність та економічне зростання» (2000 р.); «Інноваційна стратегія українських реформ (2002 р., у співавторстві), «Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку» (2003 р., у співавторстві); «Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні» (2003 р., у співавторстві), «Економіка знань: виклики глобалізації та Україна» (2004 р., у співавторстві), «Інноваційні перспективи України» (2006 р., у співавторстві), «Україна у вимірі економіки знань» (2006 р., у співавторстві); «Моделі ендогенного зростання економіки України» (2007 р., у співавторстві); «Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України»: в 3 т. (2007 р., у співавторстві), «Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку» (2009 р.) та ін.

У працях В. Гейця обґрунтовано концептуальні засади державної стратегії економічного розвитку України на довгострокову перспективу, що орієнтована на забезпечення стабільного зростання на основі інноваційно-інвестиційної модернізації економіки, її структурно-технологічного оновлення та інтеграції у світову економіку. Серед наукових інтересів В. Гейця значне місце посідають дослідження інституційних засад взаємодії суспільства, держави та бізнесу та виявлення найбільш ефективних механізмів їхнього впливу на подальшу капіталізацію економіки України і забезпечення її самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності. Значним внеском у розвиток теорії державного регулювання економіки стали дослідження В. Гейця змісту та механізмів державної інноваційної політики та концептуалізація стратегічних пріоритетів політики держави у цій сфері, що є складовими механізму зміцнення державотворчого процесу в сучасних умовах світу, що глобалізується.

Публікації та інтерв’ю (2005 – 2013)

Геєць В.М. Якісні зміни в економіці України є нагальними // Вісник Національного банку України.  – 2014. — № 4(218). — С. 5–9.

Heyets V., Skrypnychenko M. Eastern Europe Consensus Forecast (Ukraine) [Електроний ресурс]. – 2014. — (1–6-й випуск). – London, United Kingdom. – Доступний з : <http:// www.consensuseconomics.com>

Геєць В.М. Яке майбутнє у соціальної держави? // Економіка України. – 2013. – № 7. – С. 4–20.

Геєць В.М., Гриценко А.А. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) // Економіка України. –  2013. – № 6. – С. 4–19.

V.Ivanter, V. Geets, V. Yasinskiy, A.Shirov,A.Anisimov.The Economic Effects of the Creation of the Single Economic Space and Potential Accession of Ukraine // Eurasian integration yearbook. – 2012. – P.19–41.

Heyets V., Skrypnychenko M. Ukraine country report:  The main macroindicators forecast development  of Ukraine’s economy for period 2013–2015 pp., Toronto, Canada. Project LINK Fall Meeting, New York, October 24-26, 2012 (www.chass.utoronto.ca/link).

Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 4–23; № 11. – С. 4–22.

Heyets V., Skrypnychenko M. Eastern Europe Consensus Forecast. London, Unated Kingdom ww.consen suseconomics.com, 2012. –  1-й випуск –  січень-червень; 2-й випуск –  липень-грудень (www.consensuseconomics.com).

Геєць В.М., Гриценко А.А. Політекономічні та інституційні засади справедливості та усталеності соціально-економічного розвитку. Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць /  Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 2012.  – Вип.2 (13). – С. 41–46.

В.В. Ивантер, В.М. Геец и др Оценка народнохозяйственных последсттвий создания Единого экономического пространства и присоединения к нему Украины // Проблемы прогнозирования. – 2012. – № 3. – С.3–28.

Геєць В.М., Гриценко А.А. Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздум над прочитаним //  Економіка України. – 2012. –  № 3. – С.4-24.

Сжатие Европы (беседу с В.М Гейцем вели Г.Калачова, С. Крюкова) // Эксперт. –

2012. – 26 марта. – № 11(340). – С. 24–27 (http://www.expert.ua/articles/23/0/10010/).

Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 2. – С. 73–99.

В.В. Ивантер, В.М. Геец, В.А.Ясинский, А.А. Широв, А.М. Анисимов. Экономические последствия создания ЕЭП и присоединения к нему  Украины // Евразийская экономическая интеграция. – 2012. – № 1(14). – С. 4–26.

Геєць В.М. Соціально значущі форми взаємодії населення України та країн ЄС і роль інститутів соціалізації // Економіка і прогнозування. 2012. – № 1. – С. 20–36.

Геец В.М. Общество, государство и экономика: единство и противоречия [Научный доклад]. – М. : Институт экономики РАН, 2012. – 66 с.

Геец В.М.Неизменность цены на газ усилит дефицит платежного баланса // Экономические известия. – 2012. – 19 января 2012 г. – С. 3.

Геєць В.М.Державне управління в умовах світової кризи системного характеру: контекст змін // Вісник державної служби України. – 2011.– № 2.– С.30–43.

Валерій Геєць: І двох термінів Януковичу не вистачить для реформ /
Сергій Лямець, Світлана Крюкова, ЕП — Понеділок, 22 жовтня 2012, 12:25. – Постійне посилання: http://www.epravda.com.ua/publications/2012/10/22/340493/
Геєць: Україні вкрай важливо захиститься від спекулятивного капіталу // Дзеркало тижня. – 2010. – 13-19 лютого. – № 5 (785). – http://www.dt.ua/2000/2020/68520/
Рік перенесених ризиків. Валерій ГЕЄЦЬ: У 2010-му завдання-максимум — реструктурувати 70% усіх боргів України… // День. – 2009. – 29 грудня. – № 237. – http://www.day.kiev.ua/290010/
Валерій Геєць: Довіри немає не до банківських інститутів. Довіри немає до влади // Економічна правда. – 2009. – 9 червня. – http://www.epravda.com.ua/publications/4a2e3c3a9621d/
Антидепресант для банків [Електронний ресурс] // День. – 2009. – № 49. – 24 березня. – Доступний з: <http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=271675&mainlang=ukr>.
Валерій Геєць: «Я розпоряджався би передусім своїми коштами, а не запозиченими, бо ми вже є жертвою кредитної експансії» [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2009. – № 8 (736). – 7-13 березня. – Доступний з: <http://www.dt.ua/2000/2020/65590/>.
Хроника апокалипсиса. Не стоит надеяться, что отдавать кредиты будет некому [Електронний ресурс] // Контракты UA – портал для бизнеса. Контракты сегодня. Экономика. 14.11.2008. – Доступний з: <http://kontrakty.ua/content/view/6206/39/>.
Базовая инфляция идет на опережение [Електронний ресурс] // Экономические известия. – 2008. – 9 октября. – № 180(943). – Доступний з: <http://www.eizvestia.com/fin/full/40986>
Валерий Геец. Вызовы для украинской экономики и общества [Електронний ресурс] // Профиль. Оглянись по сторонам; Профиль денег. – 2008. – 23 августа. – № 31(50-51). – Доступний з: <http://profil-ua.com/index.phtml?action=view&art_id=776>
Эксперт: Украине нельзя отдавать банковский сектор под иностранный контроль // Зеркало недели. – 2008. – 21-27 июня. – № 23(702). – http://www.zn.ua/2000/2040/63345/
УКРАИНА В ВТО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ / Евразийский дом – информационно-аналитический портал. Форум экспертов. Материал основан на выступлениях экспертов в Российском агентстве международной информации «РИА Новости», организовавшем 8 февраля видеомост Москва-Киев на тему: «Украина в ВТО: плюсы и минусы». 11 февраля 2008 г. – http://www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1429
Валерий Геец. Объективных оснований для ревальвации гривни нет // Комментарии. – 2008. – 23 мая. – № 19(125). – http://comments.com.ua/?art=1205428812
Валерий Геец. Наращивая социальные программы, мы ухудшаем перспективы развития страны // Экономические известия. – 2007. – 30 июля. – № 127(660). – http://www.eizvestia.com/fin/full/23474.
Валерий Геец. Нужно стимулировать предпринимательскую инициативу, а не иждивенческие настроения [Електронний ресурс] // Экономические известия. – 2008. – 20 марта. – № 50(813). – Доступний з: <http://www.eizvestia.com/fin/full/33487>.
БІО-ОРІЄНТОВАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – ПРИХОВАНІ РИЗИКИ // Інтернет-видання “Аграрний теждень.ua”. – http://a7d.com.ua/2007/05/29/boorntovane_slske_gospodarstvo__prikhovan_riziki.html
Інноваційний розвиток: угорський досвід та українські реалії // Дзеркало тижня. – 2007. – 10 -16 лютого. – № 5(634). – http://www.dt.ua/2000/2020/55829/
Геєць В., Семиноженко В. Спеціальні економічні зони: “чорні діри” чи точки економічного зростання? // Дзеркало тижня. – 2006. – 18-24 листопада. – № 14(623).
Бюджетні новації: приціл на інновації? Вчені та чирновники сперечаються про те, наскільки наповнені реальним змістом інвестиційно-інноваційні декларації уряду // Дзеркало тижня. – 2006. – 7–13 жовтня. – № 38 (617).
Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України // Дзеркало тижня. – 2006. – 8-14 липня. – № 26(605).
Наш ВВП вперед летить? // Дзеркало тижня. – 2006. – 17 червня. – № 23(602).
Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів (доповідь на пленарному засіданні ХХІ Міжнародного Київського симпозіуму з наукознавства та науково-технічного прогнозування за напрямом “Прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід”. 1-3 червня 2006 року, м. Київ).
Банківська система: традиції, проблеми, амбіції… // Дзеркало тижня. – 2006. – 20-26 травня. – № 19(598).
Геец В. “К сожалению, решить проблемы Бюджета 2007 г. можно, только “сломав” Бюджет нынешнего года” // Бизнес. – 2006. – 22 мая. – № 21.
Геєць В. Незалежність центрального банку – запорука стабільності // Урядовий кур’єр. – 2006. – 19 травня. – № 92(3257).
Геєць В. “Сенс у тому, щоб капітал, розвиваючись, виконував свою соціальну функцію” // Дзеркало тижня. – 2006. – 25-31 березня. – № 11(590).
Геец В. Трансформационные преобразования в Украине: переосмысливая пройденное и думая о будущем // Общество и экономика. – 2006. – № 3. – С. 23-53.
Геец В. Будущее Украины между ЕС и ЕЭП // Вызовы евроинтеграции в венгерско-украинских экономических отношениях: Материалы междунар. конф. – К.: ИЭП НАН Украины, 2005. – С. 7-46.
Геєць В. “Зон може бути багато, і кожна має відпрацьовувати свій елемент політики” // Дзеркало тижня. – 2005. – 19-25 березня. – № 10(538).
Геєць В.М. Цінова конкурентоспроможність чи цінова стабільність: дуалізм політики економічного зростання // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 9-31.