Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Оголошення

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 17.11.2016

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 06.01.2016

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 15.12.2014

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 16.03.2021 № 5-АГП

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 16.03.2021 № 6-АГП

 

01.04.2022

 

21.02.2022

 

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
наукових працівників  (нова редакція) в Державній установі “Інститут економіки
та прогнозування Національної академії наук України”

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат),
подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

 • письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі (трафаретний бланк встановленого зразка);
бланк
 •  копію документа, що посвідчує особу;
 
 •  заповнену особову картку (анкету встановленого зразка);
бланк
 •  автобіографію;
бланк
 • копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язко­вого державного соціального страхування;
 
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присуджен­ня наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового облікового документа (військового квитка або тимчасового посвідчення – для військовослужбовців або військовозобов’язаних та приписного свідоцтва – для призовників);
 
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих упродовж останніх п’яти років у вітчизня­них та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

1) у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

2) у наукових виданнях інших держав;

3) в іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнарод­них наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

 
 •  письмову згоду на обробку персональних даних.
бланк

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають заяву про участь у конкурсі  та зазначений перелік наукових праць.

У разі подання документів для участі у конкурсі на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі –
упродовж 30 календарних днів від дня оприлюднення оголошення
(з 21.02.2022 до 22.03.2022 включно)

Адреси для прийняття заяв і документів

Для особистої подачі:

01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, 5-й поверх, кабінет 509
(по робочих днях тижня від 11.00 до 17.00. У зв’язку з роботою Інституту в умовах карантину особистий візит попередньо узгоджувати. При собі обов’язково мати документ, що посвідчує особу).

Для відправки поштою:

01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26. Відділ кадрів (з поміткою – “на конкурс”).

Для відправки електронною поштою:          skr-l@ukr.net

(зазначати тему електронного відправлення – “Документи для участі у конкурсі”).

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу та отримання документів від претендентів:

Скрипка Людмила Григорівна – начальник відділу кадрів

тел. 067 587 45 60, skr-l@ukr.net

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані або надіслані поштою кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк від дня надходження забезпечує відділ кадрів Інституту.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допуска­ються до участі у конкурсі (далі – учасники конкурсу).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрів протягом п’яти робочих днів від дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

-->