Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Оголошення

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 17.11.2016

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 06.01.2016

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 15.12.2014

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 16.03.2021 № 5-АГП

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 16.03.2021 № 6-АГП

24.12.2020 р.

17.12.2020 р.

 

Poriadok_konkurs_IEF_А5

Склад конкурсної комісії з питань заміщення вакантних посад наукових працівників (затверджений наказом від  11.12.2019 р. № 40-осн.)

 

чл.-кор. НАН України Кораблін Сергій Олександрович голова комісії – заступник директора з наукової роботи;
Скрипка Людмила Григорівна секретар комісії – начальник відділу кадрів
члени комісії:
д.е.н.  Небрат Вікторія Василівна завідувач відділу;
д.е.н. Осташко Тамара Олексіївна головний науковий співробітник;
д.е.н. Прокопа Ігор Васильович головний науковий співробітник;
к.е.н. Бойко Олена Миколаївна провідний науковий співробітник;
к.т.н. Хаустов Володимир Кирилович  учений секретар Інституту.

 

13.11.2020 р.

 

 

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат)подає особисто або надсилає поштою такі документи:

  •   письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі (трафаретний бланк встановленого зразка);
роздрукувати бланк
  •   копію документа, що посвідчує особу;
 
  •   заповнену особову картку (анкету встановленого зразка);
роздрукувати бланк
  •   автобіографію;
роздрукувати бланк
  •   копію трудової книжки (за наявності);
 
  •   копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присуджен­ня наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового облікового доку­мента (військового квитка або тимчасового посвідчення – для військово­служ­бовців або військовозобов’язаних та приписного свідоцтва – для призовників);
 
  •   перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 
  •   письмову згоду на обробку персональних даних.
роздрукувати бланк

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – упродовж 30 кален. днів від дня оприлюднення оголошення (з 13.11.2020 р. до 12.12.2020 р. включно)

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані кандидатом після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Адреса для прийняття заяв і документів

Для відправки поштою:

01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26. Відділ кадрів (з поміткою – “на конкурс”).

Для особистої подачі:

01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, 5-й поверх, кабінет 509
(від 10.00 до 17.00, обідня перерва від 13.00 до 13.45.
При собі обов’язково мати документ, що посвідчує особу)
.

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу та отримання документів від претендентів: Скрипка Людмила Григорівна – начальник відділу кадрів                         тел. 254-21-26, 0675874560,                                       skrl@ief.org.ua, skr-l@ukr.net

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк від дня надходження забезпечує відділ кадрів Інституту.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допуска­ються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрів протягом п’яти робочих днів від дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.