Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Оголошення

У зв’язку із запровадженням нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих начальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р., та необхідністю отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України на освітню складову освітньо-наукової програми доктора філософії відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р., інформуємо усіх зацікавлених осіб про те, що детальна інформація щодо вступної кампанії до аспірантури ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» у 2016 р. буде оголошена одразу після отримання відповідних дозволів МОН та Президії НАН України.

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 17.11.2016

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 06.01.2016

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно

Оголошення ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” про намір передати в оренду державне майно від 15.12.2014