Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Плануються до друку


Розширений пошук V

Небрат В. В.

Історія української економічної думки : навчальний посібник.

Діалектика інституційної взаємодії минулого й сучасного вимагає постійного переосмислення і нового прочитання пам’яток історії економічної думки Більше

Подати попереднє замовлення

Супрун Н. А., Клішова О. В.

Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого: наукове видання. – Т. 1.

том двотомної монографії «Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого» є першим в історії української економічної науки дослідженням унікальної наукової спадщини видатного українського вченого-економіста, політичного та громадського діяча української діаспори США В Більше

Подати попереднє замовлення

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці

У монографії представлено теоретичну інтерпретацію поняття «соціокультурного» в контексті ринку праці, визначення та структури ключових соціокультурних чинників розвитку українсь-кого ринку праці; досліджено трансформацію соціальних норм та ставлення до праці як чин-ники економічної поведінки, соціокультурні аспекти міграційних процесів та їх вплив на роз-виток українського ринку праці, освіту як соціокультурний чинник розвитку українського рин-ку праці, соціальне відторгнення на ринку праці та соціокультурний потенціал громадянського суспільства Більше

Подати попереднє замовлення

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці

У монографії представлено теоретичну інтерпретацію поняття «соціокультурного» в контексті ринку праці, визначення та структури ключових соціокультурних чинників розвитку українсь-кого ринку праці; досліджено трансформацію соціальних норм та ставлення до праці як чин-ники економічної поведінки, соціокультурні аспекти міграційних процесів та їх вплив на роз-виток українського ринку праці, освіту як соціокультурний чинник розвитку українського рин-ку праці, соціальне відторгнення на ринку праці та соціокультурний потенціал громадянського суспільства Більше

Подати попереднє замовлення
------------------------------------------------------------------

Розповсюдження літератури здійснюється через відділ науково-технічної інформації

Контактний телефон (044) 254-20-36

Контактна особа

головний економіст відділу Чимбай Світлана Вікторівна

E-mail: chimbay@ief.org.ua