Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Плануються до друку


Розширений пошук V

Небрат В. В.

Історія української економічної думки : навчальний посібник.

Діалектика інституційної взаємодії минулого й сучасного вимагає постійного переосмислення і нового прочитання пам’яток історії економічної думки Більше

Подати попереднє замовлення

Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки

У монографії представлено результати дослідження трансформацій інститутів фінан¬сового посередництва у процесі впровадження нових принципів економічної діяльності в умовах формування інформаційно-мережевої економіки та транзиції капіталізму Більше

Подати попереднє замовлення

Інститути фінансового посередництва в процесі формування інфор-маційно-мережевої економіки

У монографії представлено результати дослідження трансформацій інститутів фінан¬сового посередництва у процесі впровадження нових принципів економічної діяльності в умовах формування інформаційно-мережевої економіки та транзиції капіталізму Більше

Подати попереднє замовлення

Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку

У монографії розглянуто проблему формування та реалізації енергетичної політики в умовах актуалізації концепції сталого розвитку Більше

Подати попереднє замовлення

Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку

У монографії розглянуто проблему формування та реалізації енергетичної політики в умовах актуалізації концепції сталого розвитку Більше

Подати попереднє замовлення
------------------------------------------------------------------

Розповсюдження літератури здійснюється через відділ науково-технічної інформації

Контактний телефон (044) 254-20-36

Контактна особа

головний економіст відділу Чимбай Світлана Вікторівна

E-mail: chimbay@ief.org.ua