Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Спеціальності

This post is also available in: English

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”  

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167  “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії” 

Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів

Щодо публікації наукових статтей

Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних

Щодо окремих питань підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії

Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів

Щодо застосування окремих положень Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів

Лист-рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 15 січня 2018 року № 32

Про формування Переліку наукових фахових видань України

Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань від 19.03.2018.

Про відповідальність спец.рад про прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів від 15.03.2018.

Інформація щодо діяльності аспірантури Інституту 

Статут  Державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензія щодо здіснення освітньої діяльності

Положення про аспірантуру/докторантуру

Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі Інституту

Положення про науково-дослідну  та педагогічну практику аспірантів Інституту 

Концепція освітньої діяльності в ДУ  “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Відомості про інформаційне забезпечення  освітньої діяльності ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Положення “Про запобігання та виявлення наукового плагіату”

Наказ про зарахування в аспірантуру Інституту від 08.10 2020 р.

Зведена інформація щодо відповідності наукових керівників аспірантів Інституту

Інформація про наукових керівників аспірантів ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Інформація про можливих членів спеціалізованих рад із захисту дисертацій аспірантами Інституту

Теми наукових досліджень аспірантів ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Правила прийому до аспірантури/докторантури ДУ  “Інститут економіки та прогнозування НАН України” у 2021 році

Кодекс Товариства імені Макса Планка для сприяння розвитку наук

Принципи проведення досліджень у Гарвардському університеті

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 – ЕКОНОМІКА

Освітньо-наукова програма 051 — спеціальність “Економіка” (2016 р.)

Освітньо-наукова програма 051 — спеціальність “Економіка” (2020 р.)

 

Відгуки стейкхолдерів

Рецензія – Відділення економіки НАН України

Рецензія – ННІ фінансів, економіки та менеджменту  Національного університету “Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка”

Рецензія – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Рецензія –  Полтавська дирекція АТ “Укрпошта”

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.1. “Математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.2. “Управління науковими проектами”

Робоча програма навчальної дисципліни  2.1.1. “Сучасні економічні теорії та економічні системи”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.2. “Економіка розвитку”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.3 “Економічна політика” 

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.4. “Структурування та аналіз економіки”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.1. “Економіка приватного сектору”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.2. “Грошово-кредитна політика”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.3. “Аграрний та сільський розвиток”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.4 “Промислова політика”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.5. “Інноваційно-інвестиційна політика”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.6. “Моделювання та прогнозування економічного розвитку”

Робоча програма навчальної дисципліни  2.2.7. “Підприємництво та економічні ризики”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.8. “Інституціональна політична економія”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.9. “Логіка економічного розвитку”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія економічних досліджень та методика економічних дисциплін”

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 – ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-наукова програма  – спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”  (2016 р.)

Освітньо-наукова програма –  спеціальність  072 “Фінанси, банківська  справа і страхування” (2020 р.)

Навчальний план  –  спеціальність 072  “Фінанси, банківська справа та страхування” (денна/очна форма)

Навчальний план  –  спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (заочна форма)

 

Відгуки стейкхолдерів

Рецензія – ГО “Українська асоціація Римського клубу”

Рецензія – Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Рецензія – Національний Інститут стратегічних досліджень

Рецензія – Інститут економіки промисловості НАН України 

Рецензія –  ПАТ “Страхова компанія “Престиж””

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.1. ”Математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.2. “Управління науковими проектами”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.2. “ Державні фінанси та міжбюджетні відносини”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.3. “Корпоративні фінанси”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.1 “ Монетарний розвиток трансформаційних технологій”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.2. “Фінансування інвестиційних проектів”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.3. “Банківський нагляд в Україні та ЄС”

Робоча програма навчальної дисципліни2.2.4. “Управління валютним і кредитним ризиками” 

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.5. “Управління вартістю фірми (підприємства)”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.6. “Емпіричні методи в корпоративних фінансах”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.7. “ Поведінкові фінанси”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.8. “ Стабільність грошової одиниці та шляхи її забезпечення”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія економічних досліджень та методика економічних дисциплін”