САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Перший виступ на засіданні Президії НАН – успішний

Юлія Шаповал

Свою доповідь “Грошово-кредитна політика України у воєнний та повоєнний періоди” науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» кандидат економічних наук Юлія Шаповал представила на засіданні Президії НАН України 3 травня 2023 р. Вона розповіла про ключові зміни у сфері грошово-кредитної політики Національного банку України, що відбулись із початком російського вторгнення.

Виступ Юлії власне відкрив засідання, а далі своїми науковими дослідженнями поділилися інші молоді вчені Академії.

Після відповідей на запитання та обговорення виголошених доповідей (у обговоренні доповіді Ю. Шаповал взяв участь директор Інституту академік НАН України Валерій Геєць) учасники засідання відзначили актуальність і перспективність представлених результатів досліджень молодих науковців, а також високий рівень їх виконання.

Президент Академії академік НАН України Анатолій Загородній вручив молодим вченим свідоцтва на згадку про перший виступ на засіданні Президії НАН України.

Інформація на сайті НАН України

Continue Reading

Результати підтвердилися, необхідно братися до заходів

10 лютого 2023 року у форматі онлайн-конференції Світовий банк представив звіт щодо Діагностичного оцінювання системи управління державними інвестиціями (УДІ). У конференції взяла участь ст.н.с. ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” к.е.н. Г.В. Єршова.

Головними темами обговорення були: основні сильні й слабкі сторони побудови й функціонування системи управління державними інвестиціями (УДІ) України та питання, які виникають у цій сфері на етапі повоєнної відбудови економіки. Рекомендації з усунення слабких місць, зокрема, адаптовані до повоєнної ситуації; УДІ в Україні з урахуванням зміни клімату; результати оцінювання державно-приватного партнерства; результати оцінювання державних підприємств.

Результати діагностики, проведеної фахівцями Світового банку, підтверджують та доповнюють результати, отримані науковцями відділу фінансів реального сектора Інституту економіки та прогнозування НАН України в рамках дослідження ефективності державних інвестицій під час виконання НДР «Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України», основні підсумки якого викладені у монографії Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України”, що побачила світ у 2017 р. 

Хоча дослідження Світового банку проводилося пізніше за часом і було зосереджене на 2021–2022 рр., результати обох зазначених досліджень різних років констатують низьку ефективність системи УДІ, що потребує рішучих змін. Сподіваємося, що слушні рекомендації фахівців Світового банку щодо реформування УДІ будуть сприйняті відповідними державними органами структурами і запроваджені у практику вже у найближчому майбутньому.

Continue Reading

Руденківські читання-2021: нові дослідження наших науковців

16 грудня 2021 року у форматі zoom-meeting на базі Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулися щорічні грудневі Руденківські читання. Співорганізаторами заходу виступили: відділ економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; кафедра економічної теорії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; громадська організація «Наукове товариство імені Сергія Подолинського». Микола Данилович Руденко (1920–2004) – український письменник, філософ, правозахисник, політв’язень, один із засновників Української Гельсінської групи, Герой України. Наприкінці 1960-х років він виступив із критикою економічної теорії Маркса та економічної політики КПРС. Своє бачення джерел додаткової вартості та важелів економічного розвитку суспільства Микола Руденко виклав у працях «Економічні монологи» (1975, «самвидав») «Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії» (1998), «Формула Сонця» (2005). Співробітники відділу економічної історії у своїх виступах представили результати останніх досліджень Інституту економіки та прогнозування НАН України з питань історії та сучасності землекористування та експортоорієнтованого землеробства у контексті поглядів Миколи Руденка на критерії оцінювання ефективності господарських систем (зав. відділу, д.е.н. В. Небрат); принципи відповідального використання ресурсів у контексті ідей Миколи Руденка (гол. наук. співр., д.е.н. Н. Супрун); аналіз причин та передбачення падіння імперії у творчості Миколи Руденка (ст. наук. співр., к.е.н. Н. Горін); роздуми і враження від знайомства з науковою фантастикою Миколи Руденка (наук. співр., к.е.н. О. Курбет). У читаннях взяли участь науковці, викладачі, студенти, підприємці та громадські діячі з Києва, Сум, Тернополя, Мукачева, Львова, Харкова, Одеси, Житомира. Прозвучали уривки з творів Миколи Руденка, коментарі до них, були обговорені питання популяризації спадщини мислителя та впровадження його ідей у практику господарювання. На заході була представлена виставка книжок Миколи Руденка із фондів Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського.

Continue Reading

Перспективи посткоронавірусних економічних трансформацій для світу та України

4 листопада 2021 року відбулась онлайн-презентація результатів проєкту «Перспективи посткоронавірусних економічних трансформацій та їх вплив на розвиток країн. Місце України у посткризовому світі», який Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова виконував за підтримки «Фонду Фрідріха Науманна за свободу». Як співвиконавці проєкту співробітники ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”  взяли участь у заході та поділилися своїми напрацюваннями. Заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України член-кореспондент НАН України С.О. Кораблін у своїй доповіді «Чи зміниться світ після коронакризи?» відзначив глобальний характер проблем, породжених пандемією COVID-19, а також прямий зв’язок між характером її вирішення та ключовими властивостями майбутнього світу. Завідувачка відділу економічного зростання та структурних змін в економіці ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”  д. е. н. І.М.  Бобух у своїй доповіді «Розбудова інституційного каркасу інклюзивних економічних аспектів протидії пандемії в Україні» підкреслила, що місце України у коронавірусному і посткоронавірусному світі обумовлене й обумовлюватиметься як передумовами, що склалися до початку пандемії, так і рішеннями, що їх ухвалювали органи влади. Науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” Ю.В. Прозоров у своїй доповіді з теми «Глобалізація розвитку та вільний цифровий фінансовий ринок чи локалізація та одержавлення банківських систем після корона кризи» відзначив, що прискорення цифрової трансформації локальних і глобальної банківських систем є одним  із  нечисленних  позитивних  наслідків  коронакризи. Провідний  науковий співробітник   відділу моделювання  та прогнозування економічного розвитку ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” д. е. н.  О.Б. Саліхова у своїй    доповіді  «Локалізація фармацевтичного виробництва в Європі як відповідь на зростаючу зовнішню стратегічну торговельну залежність» відзначила, що пандемія COVID-19 стала лакмусовим папірцем як для стійкості економічних систем, так і для спроможності урядів забезпечити ефективність національного господарства та безпеку в надзвичайній  ситуації. Більше читайте тут Відео презентації

Continue Reading

Світове дослідження цінностей 2020 в Україні

27 жовтня 2020 р. було презентовано результати 7-ої хвилі «Світового дослідження цінностей»  (World Values Survey, WVS), активну участь в якому взяли  також і співробітники відділу моніторингових трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Це довгострокове порівняльне дослідження було започатковано в 1981 р. професором Рональдом Інглхартом із Мічиганського університету (США) на базі Європейського дослідження цінностей (EVS) і швидко стало одним із найбільш широко використовуваних та найавторитетніших міжнародних досліджень, яке охоплює майже 120 країн/суспільств (майже 95% світового населення). Україна долучилася до «Світового дослідження цінностей»  у 1999 р. (четверта хвиля WVS) та брала участь в наступних хвилях – у п’ятій у 2006 р. та шостій у 2011 р., а крім того, в Україні проводилося Європейське дослідження цінностей (EVS) в 1996 р. та в 2008 р. За допомогою такого дослідження можна отримати дані про основні риси та цінності окремих суспільств/країн, відстежувати динаміку змін у суспільному розвитку та робити порівняльний аналіз різних суспільств за різними тематичними блоками та індикаторами. Метою проєкту є оцінка того, який вплив стабільність або зміна цінностей у часі має на соціальний, політичний та економічний розвиток країн та суспільств. Наскільки ціннісні орієнтації та тенденції їх трансформації відповідають напрямам та перспективам соціально-економічного розвитку України, ідеям розбудови демократії, правової, соціальної та незалежної держави, показує  Світове дослідження цінностей 2020 в Україні.   

Continue Reading

Експрес-аналіз “Вплив карантину на ринок праці”

Експрес-оцінка впливу карантину на зайнятість населення, проведена  Центром «Соціальний моніторинг» спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  засвідчила, що третина (35,6%) економічно-активного населення в цей період була виключена з ринку праці. Найбільш вразливими виявився малий бізнес (чотири з десяти не працювали) та самозайняте населення (кожний третій не мав можливості працювати). Після завершення карантину очікується зростання рівня безробіття та кількості трудових мігрантів. Ключові результати – у презентації. За більш детальною інформацією звертатись до зав. відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій інституту О.М.Балакірєвої . Аналіз «ВПЛИВ КАРАНТИНУ» підготовлено за результатами моніторингу УІСД імені О. Яременко, Центру «Соціальний моніторинг» спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».   Опитування дорослого населення проводилося з 12 по 22 травня 2020 року в 24 областях України та м. Києві. Всього опитано 2058 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 2,33 – 3,21 відсотка. Метод отримання інформації: телефонне інтерв'ю. 

Continue Reading
-->