Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Співпраця

This post is also available in: English

Міжнародні зв’язки

Участь у роботі:

Рамкової програми  ЄС з досліджень та інновацій (2014 – 2020) «Горизонт 2020» “Стимулювання міжрегіональної кооперації в сфері науково-технічного та інноваційного розвитку між ЄС та Чорноморським регіоном”;

Проекту LINK (ОOH – США) (понад 20 років) Економічної комісії ООН для Європи (Женева) по секції “Кооперація та інтеграція” (підгрупа “Інноваційна діяльність”);

Дослідницького проекту Міжнародного торговельного центру ООН та СОТ (м.Женева, Швейцарія.)  «Огляд конкурентоспроможності МСП» (SME Competitiveness Outlook);

Міжнародного проекту Eastern Europe Consensus Forecast, London, United Kingdom – моніторинг та підготовка річних макропрогнозів розвитку економіки України у форматі помісячного коригування.

Міжнародного проекту Erasmus+ CBHE action “Structuring Cooperationin Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine‘s regions /DocHub/” («Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України») згідно з Партнерською Угодою між ІЕПр та Вільнюським університетом (Vilniausuniversitetas, Литва), номер Грантової угоди – 2016–3092/001-001. Детальніше див.:

Erasmus+ Platform; веб-сайт Міністерства освіти і науки України (як головного бенефіціара проектів); веб-сайт НЕО в Україні.  

 

Співпраця з:

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID, США) за підтримки міжнародної компанії International Resources Group (IRG, США);

ДУ “Інноваційний центр НАН України”  та Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA) (м. Лаксенбург, Австрія);

Центром відновлювальних джерел енергії та енергозбереження (Centre for Renewable Energy Sources and Saving,  C.R.E.S., м. Пікермі, Греція);

Інститутом аграрної економіки (Румунська академія наук)

Наукове співробітництво з:

Центром світових продовольчих досліджень (SOW-VU, Нідерланди, м. Амстердам);

Канадським інститутом українських студій (КІУС) Університету Альберти (Едмонтон, Канада);

Університетом ім. Мартина Лютера і Лейбніц інститутом аграрного розвитку у Центральній і Східній Європі (м. Галле-Віттенберг, Німеччина);

Лодзьким університетом (Польща);

Інститутом розвитку села і сільського господарства Польської академії наук (Польща);

 Центром економічних та соціальних досліджень сільського господарства і сільських територій (м. Діжон, Франція);

 Віртуальним інститутом ЮНКТАД;

Інститутом Світової економіки Угорської академії наук;

Інститутом економіки Національної академії наук Азербайджану;

ДАО “Інститут економічних досліджень“, Казахстан;

ОЮЛ Асоціація “Євразійський економічний клуб вчених“, Казахстан

-->