Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Міжвідомча координаційна рада

This post is also available in: English

Міжвідомча координаційна рада Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України з економічної теорії створена згідно із наказом Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України з метою координації наукових досліджень в галузі економічної теорії та науково-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” за спеціальністю “Економічна теорія”.

Рада у своїй діяльності керується Статутом НАН України, Положенням про МОН України та Положенням про Міжвідомчу координаційну раду з економічної теорії. До складу Ради вводяться провідні вчені НАН України і МОН України, а також представники інших установ та організацій.

Очолюють Раду співголови – директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАН України Геєць Валерій Михайлович та ректор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана,  доктор економічних наук, професор Лук’яненко Дмитро Григорович; вчений секретар Ради –  завідуючий відділом економічної теорії Інституту економіки та прогнозування НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України Гриценко Андрій Андрійович.

Співголови Ради організують роботу і виконання її рішень, визначають місце та час проведення засідань, скликають засідання, приймають рішення щодо включення питань до порядку денного засідання, головують по черзі на засіданнях, мають право доручати вести засідання іншим членам Ради. Вчений секретар Ради виконує функціональні обов’язки щодо організації роботи Ради.

Основними завданнями Ради є:

– визначення пріоритетних напрямів розвитку економічної теорії;

– організація наукової співпраці фахівців з економічної теорії;

– координація наукових досліджень, тематики кандидатських і докторських дисертацій, монографічних робіт, що виконуються в Національній академії наук України та в Міністерстві освіти і науки України з метою спрямування зусиль науковців на пріоритетні наукові напрями, уникнення дублювання тематики;

– проведення наукових дискусій з актуальних проблем економічної теорії, у тому числі шляхом організації конференцій, семінарів тощо;

– науково-методичне супроводження видання наукового журналу “Економічна теорія” на базі Інституту економіки та прогнозування НАН України та Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана МОН України;

– сприяння використанню результатів наукових досліджень з економічної теорії при підготовці підручників і навчальних посібників;

– підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності викладання економічної теорії у вищих навчальних закладах;

– експертиза навчальних програм з економічної теорії;

– сприяння підвищенню ефективності підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”, “магістр” зі спеціальності “Економічна теорія” та інших економічних спеціальностей;

– забезпечення функціонування сайту Ради у мережі Інтернет;

– розроблення рекомендацій на замовлення органів влади щодо використання в економічній політиці результатів теоретичних досліджень.

Склад Ради  

БЮРО

Геєць  Валерій Михайлович –  директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, (співголова)

Лук’яненко Дмитро Григорович – ректор Київського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор (співголова )

Гриценко Андрій Андрійович – завідуючий відділом економічної теорії ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор (вчений секретар)

Звєряков Михайло Іванович – завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного уніерситету, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор

Яременко Олег Леонідович – завідувач сектору інституціональної економіки ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, доктор економічних наук, професор

ЧЛЕНИ РАДИ

Артьомова Тетяна Іванівна – старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, кандидат економічних наук, доцент (за згодою)

Базилевич Віктор Дмитрович – декан економічного факультету, завідуючий кафедрою економічної теорії Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Білорус Олег Григорович – головний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академік НАН України, доктор економічних наук, професор

Козюк Віктор  Валерійович  – завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор

Лагутін Василь Дмитрович – завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор

Москаленко Олександра Миколаївна – професор кафедри політичної економії Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор

Ніколенко Сергій Степанович – завідувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор економічних наук, професор

Островерх Петро Степанович – завідувач кафедри економічної теорії Львіського нацоінального університету ім. Івана Франка, доктор економічних наук, професор

Пономаренко Володимир Степанович – ректор Харківського національного економічного університету ім. Семеня Кузнеця, доктор економічних наук, професор

Степаненко Сергій Васильович – завідувач кафедри історії та теорії господарства Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор

Тарасевич Віктор Миколайович – завідуючий кафедрою політичної економії Дніпропетровської національної металургійної академії, доктор економічних наук, професор

Тютюнникова Світлана Володимирівна – професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор

Контактна інформація
Телефон
(044) 254-2417
Факс
(044) 280-8869
Поштова адреса
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011

Електронна адреса
ec-teor@ief.org.ua

-->