Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Міжвідомча координаційна рада

This post is also available in: English

 

Міжвідомча координаційна рада Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України з економічної теорії створена згідно з наказом Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України з метою координації наукових досліджень в галузі економічної теорії та науково-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” за спеціальністю “Економічна теорія”.

Рада у своїй діяльності керується Статутом НАН України, Положенням про МОН України та Положенням про Міжвідомчу координаційну раду з економічної теорії. До складу Ради вводяться провідні вчені НАН України і МОН України, а також представники інших установ та організацій.

Очолюють Раду співголови – академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАН України Геєць Валерій Михайлович та ректор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, член-кореспондент Академії педагогічних наук, доктор економічних наук, професор Павленко Анатолій Федорович; вчений секретар Ради – завідуючий відділом економічної теорії Інституту економіки та прогнозування НАН України, завідуючий секцією економічної теорії науково-методичної комісії з напряму “Економіка і підприємництво” МОН України, доктор економічних наук, професор Гриценко Андрій Андрійович.

Співголови Ради організують роботу і виконання її рішень, визначають місце та час проведення засідань, скликають засідання, приймають рішення щодо включення питань до порядку денного засідання, головують по черзі на засіданнях, мають право доручати вести засідання іншим членам Ради. Вчений секретар Ради виконує функціональні обов’язки щодо організації роботи Ради.

Основними завданнями Ради є:

– визначення пріоритетних напрямів розвитку економічної теорії;

– організація наукової співпраці фахівців з економічної теорії;

– координація наукових досліджень, тематики кандидатських і докторських дисертацій, монографічних робіт, що виконуються в Національній академії наук України та в Міністерстві освіти і науки України з метою спрямування зусиль науковців на пріоритетні наукові напрями, уникнення дублювання тематики;

– проведення наукових дискусій з актуальних проблем економічної теорії, у тому числі шляхом організації конференцій, семінарів тощо;

– науково-методичне супроводження видання наукового журналу “Економічна теорія” на базі Інституту економіки та прогнозування НАН України та Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана МОН України;

– сприяння використанню результатів наукових досліджень з економічної теорії при підготовці підручників і навчальних посібників;

– підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності викладання економічної теорії у вищих навчальних закладах;

– експертиза навчальних програм з економічної теорії;

– сприяння підвищенню ефективності підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”, “магістр” зі спеціальності “Економічна теорія” та інших економічних спеціальностей;

– забезпечення функціонування сайту Ради у мережі Інтернет;

– розроблення рекомендацій на замовлення органів влади щодо використання в економічній політиці результатів теоретичних досліджень.

Склад Ради   БЮРО

Геєць  Валерій Михайлович – академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України, академік НАН України (співголова)

Павленко Анатолій Федорович – ректор Київського національного економічного університету, академік Академії педагогічних наук, доктор економічних наук, професор (співголова )

Гриценко Андрій Андрійович – завідуючий відділом економічної теорії Інституту економіки тапрогнозування НАН України, завідуючий секцією економічної теорії Науково-методичної комісії з напряму “Економіка і підприємництво” МОН України, доктор економічних наук, професор (вчений секретар)

Пахомов Юрій Миколайович – директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин, академік НАН України (за згодою)

ЧЛЕНИ РАДИ

Артьомова Тетяна Іванівна- старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, кандидат економічних наук, доцент (за згодою)

Базилевич Віктор Дмитрович – декан економічного факультету, завідуючий кафедрою економічної теорії Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Ватаманюк Зиновій Григорович – завідуючий кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. І. Франка, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Звєряков Михайло Іванович – ректор Одеського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Малий Іван Йосипович – професор кафедри політичної економії обліково-економічного факультету Київського національного економічного університету, доктор економічних наук (за згодою)

Ніколенко Сергій Степанович – проректор з наукової роботи, завідуючий кафедрою економічної теорії Полтавського університету споживчої кооперації України, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Прокопенко Іван Федорович – ректор Харківського державного педагогічного університету, академік Академії педагогічних наук (за згодою)

Пономаренко Володимир Степанович – ректор Харківського державного економічного університету, академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Савчук Володимир Софронович – проректор з наукової роботи, завідуючий кафедрою політичної економії обліково–економічного факультету Київського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Семенов Анатолій Григорович – завідуючий кафедрою економічної теорії Донецького національного університету, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Степаненко Сергій Васильович – проректор з навчально-методичної роботи, завідуючий кафедрою історії економічних вчень та економічної історії Київського національного економічного університету, кандидат економічних наук, професор (за згодою)

Тарасевич Віктор Миколайович – завідуючий кафедрою політичної економії Дніпропетровської національної металургійної академії, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Хмелевський Микола Олександрович – перший заступник директора департаменту вищої освіти МОН України, кандидат економічних наук, доцент (за згодою)

Чухно Анатолій Андрійович – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету ім.Т.Шевченка, академік НАН України (за згодою)

Юрій Сергій Ілліч – ректор Тернопільської академії народного господарства, доктор економічних наук, професор (за згодою)

Яременко Олег Леонідович – професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор економічних наук (за згодою)

Контактна інформація
Телефон
(044) 254-2417
Факс
(044) 280-8869
Поштова адреса
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011

Електронна адреса
ec-teor@ief.org.ua

-->