Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Про інститут

This post is also available in: English

           Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”  відповідно до Постанови Президії НАН України від 06.07.2005 р.№ 139 “Про перейменування Інституту економічного прогнозування НАН України” є правонаступником Інституту економічного прогнозування НАН України,  створеного згідно з  Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1997 р. № 772 “Про утворення Інституту економічного прогнозування” та Постановою Президії НАН України від 05.09.1997 р. № 298 з метою забезпечення розроблення стратегічних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України.

          Очолює Інститут  академік НАН України  Валерій Михайлович Геєць.

          Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання та прогнозування економічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці;  економіка та організація високих технологій; розвиток виробничої інфраструктури; промислова політика; технологічне прогнозування та інноваційна політика; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; економічна історія; соціально-економічні проблеми праці; управління економікою; просторовий економічний розвиток та місцеве самоврядування. На  цій основі розробляються напрями  та методи розвитку господарської системи,  стратегічні прогнози і програми розвитку економіки України.

          В Інституті  функціонують п’ятнадцять наукових відділів та шість секторів.

          Інститут є засновником наукових журналів “Економіка і прогнозування”, збірника наукових праць “Історія народного господарства та економічної думки України”; співзасновником наукових журналів  “Економічна теорія”, “Український соціум”. Усі  видання включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України.

          Інститут  активно співробітничає з відповідними установами Нідерландів, США, Греції, Австрії, Великої Британії,  Казахстану, Азербайджану.

Більше про історію та діяльність Інституту — у монографії “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України” 

Інститут має свій профіль на Google Scholar

-->