САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Як зберегти солідарний соціальний потенціал

Директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” академік НАН України Валерій Геєць та завідувачка відділу соціально-економічних проблем праці Вікторія Близнюк – як представники наукової установи – співвиконавця цільового міждисциплінарного проєкту “Солідаризація українського суспільства в умовах війни та перспективи збереження і відтворення солідарного соціального потенціалу у повоєнному розвитку країни”  (2024–2025 рр.) – взяли участь у робочій нараді щодо проєкту, що відбулася у Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 28 травня 2024 р.

Науковий проєкт спрямований на дослідження феномену солідаризації українського суспільства в один із найбільш критичних моментів української історії – в період російсько-української війни. Участь у ньому беруть установи НАН України. На нараді наголошувалося на зосередженні на визначенні чинників, які впливають на суспільну солідаризацію в нинішніх умовах, на викликах та загрозах цьому процесові. Зокрема, В. Геєць наголосив, що науковці повинні проявити свої прогностичні вміння і вже зараз описати потенційні лінії розколів, здатні  порушити суспільну єдність.

Comments are closed.

-->