САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірник

Глобалізаційні виклики сьогодення : збірка наукових праць міжнародного науково-практичного семінару (м. Київ, 19 травня 2022 р.) / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К.: ТОВ «НВП “Інтерсервіс”», 2022. – 144 с.

ISBN 978-966-999-293-2

Збірку наукових праць міжнародного науково-практичного семінару присвячено глобалізаційним проблемам сучасності; фінансової глобалізації в умовах зрушень світової економіки; суперечливої єдності процесів глобалізації та локалізації; експортному контролю; продуктивній спроможності регіонів України в умовах викликів глобального середовища; стійкості глобальних ланцюгів поставок у фокусі викликів глобалізації; впливу повномасштабної воєнної агресії РФ проти України на глобалізацію у сфері міжнародних торгових відносин; глобальним чинникам ескалації продовольчої кризи.

-->