САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірник наукових праць

This post is also available in: English

Актуальні ідеї наукової спадщини Михайла Туган-Барановського : збірник наукових праць / наукова редакція д.е.н. В. В. Небрат  ; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2024. – 216 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2024/03/Aktualni-idei-naukovoi-spadschyny-Mykhajla-Tuhan-Baranovskoho.pdf

ISBN 978-617-95404-0-0 (електронне видання)

Тематичний збірник наукових праць «Актуальні ідеї наукової спадщини Михайла Туган-Барановського» представляє результати сучасних наукових досліджень новаторського доробку видатного українського вченого-економіста, будівничого української державності, співорганізатора Української академії наук М. Туган-Барановського у контексті актуальних завдань зміцнення стійкості економіки та фінансів України, підвищення ефективності державного управління, посилення соціальної та економічної безпеки.

Авторські статті репрезентують сучасне осмислення внеску М. Туган-Барановського у розвиток економічної науки; розкривають соціальний зміст кооперації та потенціал сучасних кооперативних форм господарювання для відновлення України; висвітлюють світогосподарські аспекти прогностичної теорії криз; містять аргументи щодо доцільності імплементації прогресивних наукових підходів М. Туган-Барановського до функціонування воєнної економіки та фінансів.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, фахівців у галузі державного управління та фінансів, підприємців, кооператорів та всіх зацікавлених.

-->