САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції

Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2023 р.) / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», Інститут вищої освіти НАПН України. – Електрон. дані. – К., 2023. – 125 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/Mizhnar-istor-dosvid-povojen-reconstrukcii-uroky-dla-Ukrainy.pdf

ISBN 978-617-7644-64-3 (електронне видання)

Збірник містить тези виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України». Дослідники з України, Польщі, Канади та інших країн наводять свої оцінки міжнародного досвіду та можливостей його імплементації в Україні, обґрунтовують стратегічні пріоритети економічної політики, розкривають потенціал відкритої науки та розбудови громадянського суспільства в контексті завдань повоєнної реконструкції економіки, інституційної модернізації та євроінтеграції України. Оргкомітет не завжди поділяє точку зору авторів.

-->