САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірник наукових праць

Geoeconomics of the international monetary order: money and power in the 21st century : collection of scientific papers of the international conference (7-8 of June 2023) / SI “Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”. – Кyiv, 2023. – 95 p. – Mode of Access : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/Geoeconomics-of-the-international-monetary-order.pdf

ISBN 978-616-95338-1-8 (e-edition)

The collection contains abstracts of the speeches of the participants of the international conference on the topic “Geoeconomics of the international monetary order: money and power in the 21st century”, which took place on June 7-8, 2023, organized by the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine and Anahuac Puebla University – Economics and Business School ( Mexico). In the reports of scientists from Mexico, Italy, New Zealand, the USA, Great Britain, Ukraine and other countries, detailed assessments of the future world currency market are presented, attention is focused on the place of the dollar as the world’s leading currency; outlines the place of China, and its new digital currency, the value of bitcoin for national power; the role of China in the new international monetary order is revealed; the geo-economic imperatives and asymmetries of the development of the world economy today, the role of Ukraine and its monetary and credit policy during the war are substantiated. The collection of scientific works will be useful for experts, scientists, teachers and students, as well as all those interested in solving modern problems of social development.

У збірнику зібрано тези виступів учасників міжнародної конференції «Геоекономіка міжнародного валютного порядку: гроші та влада у ХХІ столітті», що була організована Інститутом економіки та прогнозування НАН України та Школи економіки та бізнесу Університету Анауак Пуебла (Мексика) та відбулася 7–8 червня 2023 р. У доповідях вчених з Мексики, Італії, Нової Зеландії, США, Великої Британії, України та інших країн представлено розгорнуті оцінки майбутнього світового валютного ринку, акцентовано увагу на місці долара як провідної валюти світу; окреслено місце Китаю та його нової цифрової валюти, значення біткойна для національної влади; виявлено роль Китаю в новому міжнародному валютному порядку; обгрунтовано геоекономічні імперативи та асиметрії розвитку світової економіки сьогодні, роль України та її грошово- кредитна політику під час війни.

Збірник наукових праць буде корисним для експертів, науковців, викладачів та студентів, а також усіх зацікавлених у вирішенні сучасних проблем суспільного розвитку.

-->