САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Збірник наукових праць

Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля [Електронне видання] : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 22 травня 2023 року). – Ірпінь, 2023. – 718 с.

ISBN 978-966-337-694-3

Збірник містить матеріали учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля», що була організована і проведена 22 травня 2023 р. Державним податковим університетом спільно з ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ”. Публікації відображають результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців та освітян за таким актуальними питаннями, як: «Розвиток підприємництва: досвід обмеження, безпека та можливості»; «Моделі державної політики розбудови підприємництва та підприємницького середовища»; «Передові фінансові технології розвитку та стійкості бізнесу»; «Податкові напрями стимулювання підприємницької активності»; «Зовнішньоекономічна діяльність та управління міжнародними товарними потоками»; «Циркулярна економіка та екологічні інновації: державне регулювання, моделювання та стале управління»; «Україна – формування післявоєнних можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді». 

Видання призначене для науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів.

-->