Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Новини Інституту

Business As Usual сценарії енергозабезпечення та викидів парникових газів в Україні до 2030 року та подальшу перспективу

У рамках співпраці з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» співробітники Інституту економіки та прогнозування НАНУ» (канд. екон. наук Р.З. Подолець, канд. техн.. наук О.А. Дячук та М.Г. Чепелєв) взяли участь у засіданні Робочої групи з питань формування державної кліматичної політики при Міністерстві екології та природних ресурсів України за напрямом підготовки Національно визначених внесків України (ОНВВ) до нової Глобальної кліматичної угоди, яка відбулася 27 травня 2015 року. Вони представили доповідь «Вхідні умови та результати моделювання Business As Usual (BAU) сценаріїв енергозабезпечення та викидів парникових газів в Україні до 2030 року та подальшу перспективу», де розглядалися довгострокові макроекономічні сценарії розвитку України: базовий, песимістичний та оптимістичний; вхідні умови та припущення щодо перспектив розвитку енергетики в моделі TIMES-Україна для BAU сценаріїв; модельні прогнозні розрахунки BAU сценаріїв енергозабезпечення та викидів ПГ за різними макроекономічними сценаріями; попередні модельні розрахунки скорочення викидів парникових газів за сценаріями низьковуглецевого розвитку енергетики України.
Учасники робочої групи високо оцінили представлені результати досліджень фахівців Інституту, висловили свої побажання щодо їх удосконалення та подальших напрямів досліджень.

Моніторинг факторів, що створюють ризики стійкості державних фінансів України

Науковцями відділу фінансів реального сектора (науковий керівник – д.е.н. Зимовець В.В.) у рамках виконання НДР «Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України» підготовлено науково-аналітичні матеріали «Моніторинг факторів, що створюють ризики стійкості державних фінансів України», де висловлено пропозиції, що спрямовані на пом’якшення кризових явищ у сфері державних фінансів і можуть використовуватись при опрацюванні конкретних заходів зі зміцнення стійкості державних фінансів. Матеріали направлено керівним та виконавчим органам України.

Моніторинг факторів що створюють ризики стійкості державних фінансів

Стережіться пірамід!

В Україні учасників таких проектів законодавчо не захистять, а їхніх засновників — не покарають. Детальніше про це —  у матеріалі канд. екон. наук Брус С.І. та канд. екон. наук  Бублика Є.О. “Стережіться пірамід” , опублікованому 20 травня 2015 р. у газеті “Урядовий кур’єр”.

Чи готові державні службовці України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії?

На засіданні Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, що проводилося Національним агентством України з питань державної служби 30 квітня 2015 року, виступила завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, канд. соціол. наук О.М.Балакірєва. Ії презентація була присвячена темі: «Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії». Дослідження було виконано в межах НДР «Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з врахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи».

Презентація Балакірєва_30_04_2015

Науково-аналітична доповідна записка

Житло для переселенців: реалії та можливості

У рамках постійно діючого Форуму з проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який діє на базі Інституту економіки та прогнозування НАН України, 29 квітня 2015 р. відбувся круглий стіл на тему «Стратегія розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб». Організатори круглого столу – Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ та громадська організація «Конгрес сходу України». У круглому столі взяли участь представники ОБСЄ, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Київської міської та обласної адміністрацій, будівельних організацій, громадських організацій ВПО.
photo1Директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ, академік В.М. Геєць наголосив на центральній ролі громадських організацій у процесі вирішення житлових проблем ВПО.  Радник головного архітектора м. Києва І.Ю. Степанов розповів про необхідність розроблення та прийняття державних програм стійкого розселення ВПО.
Під час обговорення начальник управління житлової політики Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ  С. М. Старцева наголосила, що наразі в міністерстві існує дефіцит інформації щодо житлових потреб ВПО, зокрема типу, кількості, регіонального розподілу необхідного житла, а також диференціації цих потреб у розрізі соціальних груп. На місцевому рівні інформацію щодо житлових потреб ВПО у форматі, корисному міністерству, допомагають збирати обласні держадміністрації. Також представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ підкреслила, що міжнародна донорська допомога йде виключно через громадські організації. Міністерство виступає розпорядником коштів тільки для державного бюджету, тому очікувати від нього якихось «дозволів» чи «сприяння» в отриманні міжнародної донорської допомоги неправильно.
Учасники круглого столу поділились цікавим досвідом встановлення прямих контактів з українськими будівельними організаціями. Вони також зауважили, що підтримку подібним проектам уже обіцяють іноземні донори (насамперед німецькі та американські). Згоду про допомогу висловив і представник Будівельної палати України, зауваживши, що палата має готовий перелік проектів дешевого житла різних типів.
Також були обговорені питання впровадження сучасних будівельних технологій, створення соціального житлового фонду, адаптації законодавчих та нормативних актів, джерела фінансування будівництва житла та надання земельних ділянок ВПО.
photo2Цікавими думками щодо можливих стратегій отримання землі під будівництво поділився заступник начальника головного управління Держкомземагенства у Київської області. Він пояснив, що алгоритм виділення землі під житлове будівництво для ВПО аналогічний до виділення землі для учасників АТО. Найкоротший шлях отримання землі – мати готові пропозиції і звертатись з проханням про їх розгляд до органів місцевої влади (обласних, районних, селищних рад). Обговорювалась також колізія, коли громадянин використав своє право на отримання землі в окупованій зоні, скористатись ним на неокупованій території він вже не зможе.
Представник Київської облдержадміністрації поділився інформацією про перевірку кількості недобудованого житла з високим ступенем готовності (понад 70–80%). Виявилося, що його суттєво недостатньо, а переобладнання існуючих нежитлових приміщень під житло не завжди економічно доцільне.
По закінченні круглого столу представники громадських організацій підписали Меморандум про співробітництво та координацію зусиль у вирішенні проблем ВПО.
За результатами круглого столу готуються рекомендації, що будуть використані при підготовці Державної програми з соціальної адаптації ВПО. Організатори круглого столу прийматимуть відповідні пропозиції за електронною адресою pereselentsyi@gmail.com.
Черговий (вже третій) круглий стіл в рамках Форуму з проблем внутрішньо переміщених осіб, заплановано на 20 травня. Детальна інформація буде розміщена на сайті «Комітету сходу України».

 

Модернізація регіонального і муніципального управління Росії та України

Відділ промислової політики завершив роботу над НДР конкурсної тематики «Модернізація регіонального і муніципального управління Росії та України».
Узагальнено зарубіжний досвід формування та реалізації моделей управління регіонами, обґрунтовано інституціональні механізми забезпечення модернізації регіонального управління, визначено напрями децентралізації і деконцентрації владних повноважень органів місцевого самоврядування в умовах трансформаційних процесів в Україні, обґрунтовано аспекти координації політики щодо транскордонного співробітництва. Визначені перспективи розвитку та можливі шляхи модернізації регіонального та муніципального управління в сучасних умовах, що базуються на вітчизняному і зарубіжному досвіді, враховуючи інтеграційну складову вітчизняної економіки; обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо реформування територіальної організації влади, забезпечення дієвості та ефективності прийняття рішень в органах державного управління різних рівнів, модернізації національної системи регіонального і муніципального управління, що сприятиме гармонійному розвитку регіонів і муніципальних утворень та нарощуванню їх економічного потенціалу; визначені перспективи співпраці регіонів України із прикордонними регіонами суміжних держав.

Політична економія на сучасному етапі: історичні виклики та перспективи

Цій темі була присвячена наукова конференція, що відбулася 20 квітня 2015 року в Інституті економіки та прогнозування.

Геец_DSC_0889w  Білорус_DSC_0758w

Політична економія відзначає 400-річний ювілей. Динамічний розвиток і глобалізація поставили перед економічною наукою нові історичні виклики. Відповіді на них шукають теоретики і практики, фінансисти і менеджери, представники усіх економічних напрямів і течій. Але визначальні підходи, нова парадигма і методологія може бути закладена політичною економією, яка за своїм походженням та історичною долею покликана розкривати сутність економічних явищ і процесів, що криється за зовнішніми формами і зв’язками. Саме ці фундаментальні економічні завдання вирішувалися у низці доповідей, присвячених історії та сучасності, глобальним кризам та інноваціям, фундаментальним зрушенням та ролі соціального капіталу, проблемам цінностей та викладання політичної економії.

DSC_0878w

Інститут планує і надалі проводити тематичні читання з політичної економії розвитку.

Проблеми внутрішніх переселенців неможливо вирішити без проведення принципових реформ в Україні

Така думка домінувала під час проведення круглого столу «Організаційно-правові механізми вирішення проблем та використання соціального потенціалу внутрішньо переміщених осіб (ВПО)», який відбувся 9 квітня 2015 року в Інституті економіки та прогнозування і став першим у серії круглих столів, запланованих у рамках постійно діючого при Інституті Форуму з питань вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Захід зібрав представників громадських організацій внутрішньо переміщених осіб, Кабінету Міністрів, інститутів Національної академії наук.
У ході круглого столу неодноразово лунало твердження, що ВПО мають випрацювати діючі механізми самоорганізації і виробити конкретні програми зі свого облаштування та адаптації, які можуть бути запропоновані Уряду та міжнародним донорам. Також ішлося про те, що внутрішніх переселенців не можна протиставляти іншим групам українського суспільства.
Учасники круглого столу з Криму звертали увагу присутніх, що кримчани становлять помітну частину ВПО, навіть попри те, що в їхньому регіоні бойові дії не відбуваються.
У результаті обговорень було прийнято рішення сконцентрувати зусилля учасників на аналізі та висловленні пропозицій до «Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України», яка розробляється Міністерством соціальної політики України.
Наступний круглий стіл, присвячений проблемам забезпечення житлом осіб, які виїхали з регіону конфлікту, заплановано провести в кінці квітня 2015 року.

Уніфікація підходів до формування справедливої ціни у трансфертному ціноутворенні та митної вартості товарів

Пропонуємо ознайомитися з доповідною запискою «Уніфікація підходів до формування справедливої ціни у трансфертному ціноутворенні та митної вартості товарів», підготовленою відділом державних фінансів Інституту економіки та прогнозування та направленою міністру фінансів України Яресько Н.Е. та в Державну фіскальну службу України (19 березня 2015 р.), а також голові Ради підприємців при КМУ Козаченку Л.П. (2 квітня 2015 р.).

Уніфікація підходів  дo формування справедливої ціни у трансфертному ціноутворенні

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України

Відділ економічної теорії презентує результати досліджень за темою «Інституційні трансформації соціально-економічної системи України». Роботу  присвячено визначенню основних напрямів та механізмів   корекції інституційних трансформацій з метою удосконалення інституційної структури соціально-економічної системи України та підвищення  її здатності до збалансованого розвитку. Науковий керівник теми – чл-кор. НАН України Гриценко А.А., колектив авторів: гол.н.с., д.е.н. Малий І.Й., гол.н.с., д.е.н. Артьомова Т.І., пр.н.с., д.е.н. Яременко О.Л., пр.н.с., д.е.н. Мандибура В.О., пр.н.с., д.е.н. Унковська Т.Є., пр.н.с., к.е.н. Кричевська Т.О., ст.н.с., к.е.н. Корнівська В.О., ст.н.с., к.е.н. Мельник В.П., ст.н.с., к.е.н. Подлєсна В.Г., ст.н.с., к.е.н. Чорна О.Є., ст.н.с., к.е.н. Бурлай Т.В., н.с. Прозоров Ю.В., м.н.с., к.е.н. Данилова К.І., м.н.с., к.е.н. Дідківська Т.В.

«Інституційні трансформації соціально-економічної системи України»