САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Archive for червня 11, 2024

Локалізація у публічних закупівлях: діалог представників влади, бізнесу та науки

Співробітники ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 07 червня 2024 р. взяли участь у слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку на тему «Постзаконодавчий контроль у сфері дотримання вимог наявності місцевої складової (локалізації) в публічних закупівлях». На слуханнях презентовано результати опитування в рамках постзаконодавчого контролю ефективності впровадження урядом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» та підсумків регулярного моніторингу закупівель з локалізацією через систему Прозоро.

Серед низки важливих питань, які обговорювалися в рамках слухань, жваву дискусію викликало питання щодо розширення переліку товарів, на які розповсюджується вимога локалізації.

Під час свого виступу завідувач відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків д.е.н. Віталій ВЕНГЕР повідомив, що в ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», за ініціативи директора, академіка НАН України В.М. Гейця, в рамках діяльності Наукової дискусійної платформи при Міністерстві економіки України підготовлено та презентовано науково-аналітичні матеріали щодо заміщення імпорту в публічних закупівлях за рахунок локалізації як одного з ТОП-17 ключових науково-дослідних робіт з відновлення економіки України, що виконувалися за запитом Міністерства економіки України. Старший науковий співробітник д.е.н. Оксана КУШНІРЕНКО у своїй промові підтримала необхідність розширення переліку товарів, на які розповсюджується вимога локалізації, зокрема кабельно-провідниковою продукцією, обґрунтувавши, що зростання обсягів публічних закупівель цієї продукції у вітчизняних виробників позитивно вплине на ключові макроекономічні показники: ВВП країни, зайнятість, податки, бюджет тощо.

Поряд із цим для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у сфері публічних закупівель з локалізацією важливими є пропозиції  Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку щодо залучення науково-аналітичних центрів до розроблення:

– методики аналізу проникнення імпорту в публічні закупівлі;

– оцінки впливу публічних закупівель товарів з наявністю місцевої складової (локалізації) на наповнення державного бюджету;

– узагальнення міжнародного досвіду щодо визначення критеріїв підтримки внутрішніх виробників.

Конструктивний діалог представників влади, бізнесу та науково-аналітичних центрів в рамках проведеного заходу показав важливість консолідації інтересів ключових стейкхолдерів для віднаходження балансу потреб виробників та замовників для розвитку і стійкості національної економіки.

За результатами слухань передбачається напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, нормативно-правових актів у сфері дотримання вимог наявності місцевої складової (локалізації) в публічних закупівлях.

Continue Reading
-->