САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Archive for жовтня 20, 2015

Конкурентність вітчизняної агропродукції на ринку ЄС в умовах дії Угоди

Свою точку зору на зазначену проблему  20.10.2015 р.  висловив на сайті журналу «Економіст»  академік НААН України, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Б.Й. Пасхавер.   У поточній п’ятирічці сільське господарство – найбільш успішна галузь національної економіки. Обсяги аграрного виробництва у порівнянні з попередньою п’ятирічкою зросли на 27%. Підвищується частка галузі у національному випуску і валовому внутрішньому продукті, що свідчить про її високу конкурентність у макроекономічних міжгалузевих порівняннях. Детальніше – див.

Continue Reading

Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики

Стратегічне бачення комплексу заходів, необхідних для подолання наслідків безпрецедентних процесів на Донбасі, що спричиняють людські, моральні, політичні, екологічні та економічні втрати, радикально змінюють суспільні відносини, викладено у доповіді «Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики», підготовленою вченими Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України за участі експертів з Київського національного університету будівництва і архітектури, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя, Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.

Continue Reading
-->