САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Archive for січня 31, 2015

Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку

Наукову доповідь під такою  назвою підготовлено у межах науково-технічного проекту «Соціокультурний вимір модернізації економіки України (І етап: Актуальність соціокультурних параметрів економічної модернізації)» (науковий керівник – завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій, канд. соціол. наук Балакірєва О. М.). Доведено, що базові культурні виміри українського суспільства (за Г.Хофстеде) можуть виступати як дуже обмежений ресурс сучасної економічної модернізації. Притаманна українській культурі довготермінова орієнтація і, частково, уникання невизначеності можуть бути використані для розбудови інститутів, сприятливих для людського капіталу, проте упродовж наступних десятиліть необхідні зусилля, щоб виховати низьку дистанцію влади та індивідуалізм. Шестаковський О.П.  Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного роз­витку : наукова доповідь / О.П. Шестаковський, Є.В. Білоус ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2015. – 36 с.

Continue Reading
-->