Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Новини Інституту

Як державі та громадянському суспільству співпрацювати у підтримці розвитку сімейного фермерства і села

1 грудня 2015 р. в Інституті економіки та прогнозування НАН України за ініціативи Асоціації фермерів і землевласників України та відділу економіки і політики аграрних перетворень ІЕПр НАНУ відбувся круглий стіл на тему «Співпраця держави та громадянського суспільства у підтримці розвитку сімейного фермерства і села в Україні». У заході взяли участь представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства аграрної політики та продовольства, Верховної Ради України, Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, банку Кредит Агриколь, експерти, фермери, приватні землевласники та власники особистих селянських господарств.
Під час засідання обговорювалися питання: перспектив розвитку сімейного фермерства і села в сучасній аграрній системі; спільної діяльності органів влади, громадських об’єднань та донорів як інструменту розбудови фермерського укладу в Україні; можливостей створення власних агропродовольчих ланцюгів як потужного мотиву активізації і консолідації фермерського руху; підвищення спроможностей селян до самостійного господарювання на землі і зростання добробуту громад; формування інформаційної системи підтримки сімейних ферм та сільських громад; створення системи доступу фермерів до фінансових ресурсів та розбудови локальних мереж фінансування.

Михайло Туган-Барановський: всесвітньовідомий учений-економіст і будівничий Української держави

Співробітники відділу економічної історії Інституту взяли участь у засіданні клубу „Наукова спадщина”, присвяченому 150-й річниці від народження М.І. Туган-Барановського. Захід відбувся 23 листопада у Київському будинку вчених НАН України. Свій виступ д.е.н. Небрат В.В. присвятила питанням поєднання в житті та творчості М.І. Туган-Барановського суспільно-політичної, державотворчої та науково-педагогічної діяльності. IMG_20151123_201453Доповідач наголосила на ролі вченого у становленні інститутів державності та розвитку українського суспільства, зокрема його роботі по створенню національної грошово-фінансової та IMG_20151123_202657банківської систем; розбудові української освіти й вищої школи; науково-організаційній діяльності щодо заснування Української академії наук. Д.е.н. Супрун Н.А. зупинилася на світоглядних та ціннісних аспектах звернення до постаті видатного українського вченого-економіста. В ході обговорення учасникам засідання були представлені результати діяльності ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» з вивчення, перевидання та популяризації наукової спадщини М.І. Туган-Барановського.

Відбулася презентація цьогорічного ювілейного видання, підготовленого за ініціативою відділу економічної історії – колективної монографії «М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (До 150-річчя від дня народження)».

Євроасоціація і нові можливості для розвитку малого бізнесу в Україні

Про розвиток вітчизняного підприємництва у контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як один з визначальних напрямів, який має сприяти значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, оптимізації участі України у міжнародному поділі праці, зміцненню конкурентоспроможності національної економіки, а також про основні потенційні можливості  і основні ризики  реалізації Угоди у цьому контексті йдеться у статті к.е.н., провідного наукового співробітника відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та прогнозування НАН України Я.А.Жалила “Євроасоціація і нові можливості для розвитку малого бізнесу в Україні”, опублікованій 21 листопада 2015 р. у газеті “Дзеркало тижня. Україна”.

Два роки після Майдану-2013. Як змінилися настрої українців: соціологічний зріз

20 листопада 2015 р. було презентовано результати моніторингових опитувань населення України, що проводилися Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України з 01 по 14 серпня 2015 р. та з 06 по 12 листопада 2015 р. Вибіркова сукупність кожного опитування моніторингу становить не менше 2000 респондентів, репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками стосовно дорослого населення України.
Прес-реліз
Презентація

Дотримання збалансованості в основних секторах економіки для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні в рамках макроекономічного співробітництва між Україною та ЄС

На сучасному етапі, особливо протягом останніх років, в Україні досить гостро стоїть проблема аналізу чинників і складових забезпечення економічного зростання для нівелювання основних макроекономічних диспропорцій та стабілізації подальшого економічного розвитку. Про ідентифікацію макроекономічних дисбалансів, які можуть призводити до негативних соціальних та економічних явищ, ідеться у статті чл.-кор.НАН України, головного наукового співробітника з покладанням обов’язків завідувача відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку М.І.Скрипниченко «Дотримання збалансованості в основних секторах економіки для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні в рамках макроекономічного співробітництва між Україною та ЄС», вміщеній на сайті журналу «Економіст» 17 листопада 2015 р.

Україна як міст між ЄС та ЄврАзЕС: реляції та реалії

Через події двох останніх років український напрям нового Шовкового шляху через Одесу набув особливого значення. Уже розроблено ряд ініціатив щодо розвитку контейнерних перевезень за маршрутом Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна – Європа. Свої застереження щодо швидкої віддачі цього проекту висловив у коментарі к.е.н., старший науковий співробітник відділу фінансів реального сектора Інституту економіки та прогнозування НАН України  О.М.Кошик.
Читайте більше у матеріалі «Україна претендует на роль мосту між ЄС та ЄврАзЭС» («Независимая газета» 17 листопада 2015 р.).

Якими насправді є фінансові повноваження місцевої влади?

Держава розширила джерела доходів місцевих громад, однак зовсім забула про те, що починати слід було б із визначення функцій і повноважень місцевого самоврядування. Більше читайте  у статті д.е.н., завідувача відділу державних фінансів І.О.Луніної та к.е.н., наукового співробітника  цього ж відділу Д.М.Серебрянської  “Декларації та реалії бюджетної децентралізації”, опублікованій у газеті  “Дзеркало тижня. Україна” 14 листопада 2015 р.

“Хоча б одне покоління слід покласти для того, щоб сформувати той поведінковий тип, який називається ринковим”

Своє бачення сучасних економічних процесів, історичних витоків наших сьогоднішніх економічних проблем та можливих шляхів їхнього вирішення директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік В.М.Геєць   виклав у процесі бесіди з д.е.н., професором О.М.Шаровим, ведучим рубрики  економічних бесід “Homo economicus” сайту міжнародного інформаційного агентства «Vector News» 9 листопада 2015 р.

Читайте більше у матеріалі:  “Академік Валерій Геєць: “Олігархат в економіці: так склалося історично“

 

Структурні диспропорції українського експорту товарів до країн ЄС та напрями їх подолання

Аналізу структури зовнішнього попиту країн  ЄС-28 та поставок українських товарів  у розрізі видів економічної діяльності та за рівнем технологічності, а також основним структурним диспропорціям,  особливостям та проблемі динаміки експорту українських товарів до країн ЄС у 2014–2015 рр. присвячена стаття “Структурні диспропорції українського експорту товарів до країн ЄС та напрями їх подолання”  к.е.н., старшого наукового співробітника Т.П.Шинкоренко та наукового  співробітника О.Г.Білоцерківця (відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та прогнозування НАН України), яку розміщено на сайті журналу “Економіст” .

Ідентифікація небезпечних дисбалансів в Україні у контексті запозичення досвіду країн ЄС та G20

Технологічну послідовність побудови комплексу моделей вибору індикаторів небезпечних економічних дисбалансів на основі узагальнення експериментального досвіду міжнародних інтеграційних об’єднань (ЄС, G20) запропоновано у статті молодшого наукового співробітника Інституту економіки та прогнозування НАН України Г.Ю.Яценко “Ідентифікація небезпечних дисбалансів в Україні у контексті запозичення досвіду країн ЄС та G20”. Її реалізація  на прикладі України дозволила оцінити ймовірність продовження кризових явищ в українській економіці.

-->