Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Новини Інституту

Конкурентність вітчизняної агропродукції на ринку ЄС в умовах дії Угоди

Свою точку зору на зазначену проблему  20.10.2015 р.  висловив на сайті журналу «Економіст»  академік НААН України, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Б.Й. Пасхавер.   У поточній п’ятирічці сільське господарство – найбільш успішна галузь національної економіки. Обсяги аграрного виробництва у порівнянні з попередньою п’ятирічкою зросли на 27%. Підвищується частка галузі у національному випуску і валовому внутрішньому продукті, що свідчить про її високу конкурентність у макроекономічних міжгалузевих порівняннях.
Детальніше – див.

Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики

Стратегічне бачення комплексу заходів, необхідних для подолання наслідків безпрецедентних процесів на Донбасі, що спричиняють людські, моральні, політичні, екологічні та економічні втрати, радикально змінюють суспільні відносини, викладено у доповіді «Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики», підготовленою вченими Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України за участі експертів з Київського національного університету будівництва і архітектури, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М. Білоконя, Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.

Захоплення земель під вивіскою інвестицій у сільське господарство

На тлі очевидних масштабних процесів глобального захоплення земель  у країнах, що розвиваються (Африки, Латинської Америки тощо), питання, чи захищена від загарбання українська земля, постає справді гостро. Зазвичай захоплення земель прикривають гарною вивіскою — інвестиціями у сільське господарство.
Більше читайте у статті д.е.н., головного наукового співробітника відділу економіки  і політики аграрних перетворень О.Л.Попової  “Земля: небезпідставний страх крупномасштабних інвестицій”, надрукованій  у газеті “Дзеркало тижня. Україна” 16 жовтня 2015 р.

Що може чекати дрібного товаровиробника в ЄС

Про прискорення адаптації європейської практики форм і методів підтримки малого аграрного бізнесу України йдеться у статті к.е.н., старшого наукового співробітника відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі Інституту економіки та прогнозування НАН України Л.О. Удової “Що може чекати дрібного товаровиробника в ЄС”, розміщеній на сайті журналу «Економіст» 13.10.2015 р.

Асоціація з ЄС диктує необхідність відродити промисловість

Одним з головних викликів і ключовою економічною реформою в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має стати здійснення нової індустріалізації. Тільки відродження вітчизняної промисловості здатне реально вивести національне господарство із тривалої кризи, забезпечивши динамічний розвиток економіки.
Більше читайте у матеріалі к.е.н., провідного наукового співробітника відділу промислової політики Інституту економіки та прогнозування НАН України І.А.Шовкун “Асоціація з ЄС диктує необхідність відродити промисловість”,  опублікованому в газеті  “Дзеркало тижня. Україна” 9 жовтня 2015 г.

 

Передача в концесію єдиного глибоководного порту України переноситься на невизначений час через суспільний резонанс

 

Суспільний резонанс, викликаний непрозорими діями Міністерства інфраструктури у ході передачі у концесію єдиного глибоководного порту України МТП “Південний” змусив владу передумати і перенести процедуру на невизначений термін, — прокоментувала  “Українським новинам” к.е.н., завідуюча відділом розвитку виробничої інфраструктури Інституту економіки та прогнозування НАН України О.І.Никифорук.

Більше читайте тут

Очікуваний національно-визначений внесок України до глобальної кліматичної угоди

30 вересня 2015 року в Українському кризовому медіа-центрі відбувся круглий стіл на тему «Внесок України до глобальної кліматичної угоди: якою буде кліматична політика завтра?», присвячений обговоренню Очікуваного національно-визначеного внеску України до нової глобальної кліматичної угоди.  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» представляв канд. техн. наук, старший науковий співробітник сектора прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу О.А.Дячук  з доповіддю «Низьковуглецева економіка: можливості України в новій глобальній кліматичній угоді крізь призму євроінтеграційних зобов’язань».  Результати отримані з використанням моделі TIMES-Україна».

Результати обговорення див. тут

 

Обговорення питань щодо створення регіональної бази даних експертів для проекту Blacksea-horizon

відбулося 30 вересня 2015 р.DSC_1908 в Інституті економіки та прогнозування НАН України на семінарі з виконання завдання 2.5 міжнародного проекту “Стимулювання міжрегіональної кооперації в сфері науково-технічного та інноваційного розвитку між ЄС та Чорноморським регіоном” (http://blacksea-horizon.eu/), що фінансується з Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020″ (грантова угода № 645785). У заході взяли участь співробітники відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій, співробітники інших відділів Інституту, міжнародні експерти, зокрема: Henriette Krimphoff (DLR – Німецький аерокосмічний центр), Felix Gajdusek (ZSI – Центр соціальних DSC_1915інновацій), Viorica Boaghi (Консультативна рада експертиз), Lidia Romanciuc (CIP – Центр міжнародних проектів), Diana Grozav (CIP – Центр міжнародних проектів), Valentina Candu (CAFR – Центр прикладних та фундаментальних досліджень), Melike Ergün (TUBITAK – Науково-технологічна дослідна рада Туреччини), Nikoloz Bakradze (SRNSF – Національний науковий фонд імені Шота Руставелі), Elchin Babayev (SDF-AZE – Фонд розвитку науки), Rufat Rahimli (SDF-AZE) та вітчизняні експерти, зокрема Б.Кияк (Державний фонд фундаментальних досліджень), Є.Дубинський (Президія НАН України), О.Кот (Національний контактний пункт “Обдаровані, інноваційні та безпечні суспільства”) та інші.DSC_1913
Мета семінару полягала в опрацюванні питань щодо створення регіональної бази даних експертів для цілей проекту. У ході роботи семінару було обговорено ключові питання, що стосуються досвіду DLR та TUBITAK у створенні та підтримці функціонування баз даних експертів; можливостей використання бази даних EVAL-INCO в проекті; визначення критеріїв для реєстрації потенційних експертів з цільового регіону; обговорення перспектив використання, цільову групу та тривалість бази даних частини BSH; правових питань щодо використання бази даних експертів EVAL-INCO.

 

Як підтримати розвиток підприємництва в Україні

02У парламентських слуханнях «Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу» 30 вересня 2015 р. взяла участь завідувач відділу економічного зростання та структурних змін в економіці Інституту економіки та прогнозування, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук.
Детальніше див. тут

 

Коментарі наших співробітників

30 вересня 2015 р. портал «news24.net.ua» (http://news24.net.ua/) у рубриці «Економіка» опублікував коментарі завідувача відділу економічного зростання та структурних змін в економіці Інституту економіки та прогнозування, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук щодо перспектив науки та бізнесу у освоєнні в Україні коштів Структурних фондів ЄС («Чи під силу українцям освоєння Структурних фондів ЄС?»)
Докладніше див. тут