Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Новини Інституту

Актуальні питання діяльності банківської системи України обговорили на спільному засіданні Міжнародного трейд-клубу та Клубу банкірів

17 лютого 2016 р.  IMG_1224 в Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні відбулося спільне засідання Міжнародного трейд-клубу і Клубу банкірів на тему «Актуальні питання діяльності банківської системи і фінансового ринку України». Міжнародний трейд-клуб об’єднує керівників та працівників торгово-економічних відділів близько 60 посольств іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Тож все, що відбувається в економіці нашої держави, має для них дуже важливе значення, наголосила голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова. Без розуміння цих процесів та їх причинно-наслідкових зв’язків діяльність керівників економічних відділів і торговельних представників посольств, акредитованих в IMG_1223Україні, не може бути успішною.

А посольство Швейцарської Конфедерації в Україні, як підкреслив виконуючий обов’язки Посла Швейцарської Конфедерації в Україні пан Крістоф Шпеті, невипадково стало місцем проведення засідання, — враховуючи високий міжнародний авторитет діяльності швейцарських банків і стабільність швейцарського франка.

Перший заступник голови Комітету Верхової Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності М. Довбенко поділився з присутніми своїм баченням роботи вітчизняної банківської системи за нинішніх умов і розповів про законодавчу підтримку діяльності банкірів. Зокрема, у березні у Верховній Раді заплановано спеціальний тиждень для розгляду законопроектів, спрямованих на реформування вітчизняного фінансового і банківського сектора.

Радник міністра фінансів України Ю. Блащук детально проаналізувавши деякі аспекти діяльності банківської системи у середньостроковому періоді, зокрема макроекономічні показники, її сучасний ландшафт  і неякісні активи банків, підкреслив, що вперше за роки незалежності України була розроблена і прийнята Стратегія розвитку державних банків і докладно розповів про неї.

Великий інтерес присутніх викликала  доповідь пIMG_1236редставника Інституту економіки та прогнозування НАНУ  — ст. н.с. відділу грошово-кредитних відносин, к.е.н. А. Шкляра “Валютний ринок в Україні: проблеми і виклики”, виголошена англійською мовою   (“Currency market in Ukraine: problems and challenges”). 

Загалом у засіданні взяли участь представники 22 посольств, що акредитовані в Україні,  зокрема генеральний секретар Міжнародного Трейд-клубу В. Балясний, керівник торгово-економічного відділу Посольства Іспанії в Україні пан Хайме Рамон Фернандес Санчес, міністр-радник Посольства Аргентинської Республіки в Україні пан Херман Домінгес, перший секретар Посольства Республіки Індонезія пан Дату Путра Персада, перший секретар Посольства Республіки Польща пані Малгожата Гавін, радник-повірений з питань економіки, голова відділу з питань економіки Посольства Угорщини в Україні пан Андраш Кадар, почесний консул Австралії пан Ярослав Шипиленко, аташе Посольства Азербайджанської Республіки в Україні пан Табріз Гараєв, радник з економічних питань Посольства Румунії в Україні пан Адріан Мірон та інші.

 

 

Виконання НДР

Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій завершив роботу над виконанням наукового проекту «Соціокультурні виміри модернізації економіки України (2-й етап: Складові та механізми впливу на соціокультурні чинники економічної модернізації)». НДР виконана в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні». У роботі прослідковано особливості взаємозв’язку складових і механізмів впливу на соціокультурні чинники та самі ці чинники в контексті економічної модернізації; досліджено чинники формування сприятливих політичних установок та інституційної ефективності у вимірі політичної підтримки, проведено аналіз потенціалу соціальних інститутів та груп як рушіїв соціально-економічного розвитку; визначено чинники економічних складових модернізаційної ідеології, а також стратегії ефективного розвитку соціального капіталу для мобілізації спільнот в українському суспільстві; представлено механізми посилення модернізаційного потенціалу представників політичної еліти. На основі результатів дослідження розроблено комплекс практичних рекомендацій щодо дієвості соціокультурних чинників у контексті забезпечення інституційної ефективності, розвитку соціального капіталу та формування соціально відповідальних еліт.
З результатами дослідження можна ознайомитись тут

Матеріали до парламентських слухань

Пропонуємо ознайомитися з інформаційно-аналітичними матеріалами, підготовленими ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» до парламентських слухань на тему «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, та на територій, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції».

Макроекономічні перспективи структурних реформ в Україні

Відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку закінчив НДР «Макроекономічні перспективи структурних реформ в Україні» (керівник — чл.-кор. НАНУ, доктор екон. наук, проф. М.І. Скрипниченко), яка виконувалась у межах дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2015 році.
За підсумками виконаного дослідження отримано наукові результати, що полягають у здійсненні оцінки впливу структурних реформ на динаміку і структуру розвитку вітчизняної економіки та обґрунтуванні напрямів вдосконалення їх змісту у секторному розрізі, а саме: визначено особливості розвитку економіки України відповідно реформ секторального характеру; здійснено кількісну та якісну оцінку змісту структурних реформ в Україні (з опрацюванням досвіду структурних реформ за країнами світу), виявлено їх вплив на структурні зрушення і темпи економічного зростання на період до 2020 року, обґрунтовано основні напрями ефективної державної політики щодо забезпечення реалізації структурних реформ в Україні за окремими секторами економіки (аграрний, енергетичний та житлово-комунальний сектори, транспортна інфраструктура, гуманітарна сфера, державне управління), частка яких у структурі ВВП становить майже 35%.
З результатами дослідження можна ознайомитись тут

Державні та ринкові механізми оптимізації енергетичного балансу України

Сектор прогнозування розвитку ПЕК відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків у 2015 р. завершив НДР «Державні та ринкові механізми оптимізації енергетичного балансу України» у рамках наукового проекту «Оцінка стратегій довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації енергетичного балансу України» (науковий керівник теми – завідувач сектора, канд. екон. наук Подолець Р.З.).
На основі розроблених з використанням економіко-математичного моделювання кількісних та якісних оцінок стратегічних напрямів розвитку енергетичного сектору визначено основні управлінсько-адміністративні та ринкові механізми оптимізації енергетичного балансу України та запровадження стратегічного планування і управління в енергетиці.
З результатами дослідження можна ознайомитись тут

Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можливості

Відділ соціально-економічних проблем праці закінчив НДР «Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можливості» (керівник — канд. екон наук В.В.Близнюк), виконаної у межах дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2015 році.
За підсумками виконаного дослідження отримано наукові результати, що полягають у визначенні складових модернізації СТС Донбасу, формуванні його ймовірнісного сценарного прогнозу розвитку та обґрунтуванні методичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення державної політики у напрямі зменшення соціальної напруги та пом’якшення наслідків економічної кризи; запропоновано План реформування СТС Донбасу, що ґрунтується на основі стратегічного бачення економічних перетворень і розвитку регіону на засадах структурної перебудови з урахуванням європейського досвіду структурної модернізації та диверсифікації економіки старопромислових регіонів.
З результатами дослідження можна ознайомитись тут

 

Обезземелення громадян іде…

У 2014 р. уперше кількісно скоротилася загальна площа сільгоспугідь у громадян – майже на 90 тис. га за рік. Цифра невелика (0,6% від наявної у них площі), однак саме явище важливе не лише як симптом, а подеколи як досить болюча проблема для конкретних сімей, що залишилися без використовуваних тривалий час для власних господарських цілей земельних ділянок.
Є підстави очікувати, що “роздача” землі державою припинятиметься. Щодо переходу до ринкового механізму її придбання “за гроші” виникає запитання: чи мають селяни та ті громадяни, що користувалися городами, матеріальну спроможність скористатися цим механізмом? Чи без землі легше претендувати на соціальні виплати?
Більше читайте у статті д.е.н., головного наукового співробітника відділу економіки і політики аграрних перетворень О.Л.Попової «Обезземелення громадян іде…», надрукованій 30 січня 2016 р. у газеті «Дзеркало тижня. Україна».

Виконання НДР

Пропонуємо ознайомитись із результатами виконання науково-дослідної роботи «Імплементація високих технологій в економіку України», яку виконував протягом 2013–2016 рр. відділ інноваційної політики, економіки та організації високих технологій. У презентації наведено основні результати роботи: аналіз поточного стану сфери високих технологій в Україні, пропозиції щодо подальшого здійснення інноваційної політики.

Економічний аналіз довгострокових сценаріїв розвитку ядерної енергетики для забезпечення надійності електрозабезпечення України

Сектором прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків протягом 02 березня 2015 р. – 31 грудня 2015 р. завершено дослідження за ІІІ етапом «Економічний аналіз довгострокових сценаріїв розвитку ядерної енергетики для забезпечення надійності електрозабезпечення України» наукової роботи «Моделювання та економічна оцінка забезпечення надійної роботи Об’єднаної енергетичної системи України при подовженні або виведенні з експлуатації діючих ядерних блоків АЕС» (науковий керівник теми – завідувач сектора, канд. екон. наук Подолець Р.З.; відповідальний виконавець теми – ст.наук.співр., канд. екон. наук Серебренніков Б.С.).
У результаті виконання наукового дослідження авторським колективом на основі розробленого модельного інструментарію “WASP-Україна” сформовано та проведено оцінку шести альтернативних сценаріїв розвитку генеруючих потужностей ОЕС України на період до 2030 року з урахуванням виведення та подовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС України за критеріями економічності, екологічності, надійності та ресурсозабезпеченості функціонування енергосистеми, зокрема, середньої вартості електроенергії, шкідливих викидів у навколишнє природне середовище, агрегованих показників імовірності виникнення дефіциту активної електричної потужності та величини незадоволених потреб споживачів в електроенергії. Отримані модельні результати та порівняльний аналіз сценаріїв довели, що подовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС України є економічно та екологічно доцільним і сприяє підтриманню надійності роботи енергосистеми.
З результатами дослідження можна ознайомитись тут

 

Методологічні підходи до оптимізації взаємопов’язаного використання земельних, водних та енергетичних ресурсів в умовах зміни клімату

Сектором прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків протягом 20 квітня 2015 р. – 31 грудня 2015 р. здійснено дослідження за І етапом «Методологічні підходи до оптимізації взаємопов’язаного використання земельних, водних та енергетичних ресурсів в умовах зміни клімату» наукового проекту «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (науковий керівник теми – завідувач сектора, канд. екон. наук Подолець Р.З.; відповідальний виконавець теми – наук.співроб. Чепелєв М.Г.).
Було розроблено методичні підходи до моделювання процесів комплексного використання водних та енергетичних ресурсів України в контексті зміни клімату на базі інструментарію моделі енергетичної системи TIMES-Україна та динамічної обчислюваної моделі загальної рівноваги з розширеним енергетичним блоком; обґрунтовано та реалізовано метод комплексного представлення процесів використання водних ресурсів для виробництва електроенергії та забезпечення безпеки роботи блоків ТЕС, ТЕЦ та АЕС в Україні на базі методології моделей MARKAL/TIMES.
Удосконалено модель оцінки сталості функціонування систем землекористування в сільському господарстві України шляхом її доповнення індикаторами зміни біорізноманіття агроландшафтів, якості питної води, багатоукладності агросистем тощо та визначення єдиного інтегрованого показника сталого використання земельних ресурсів.
Подальшого розвитку набули підходи до визначення та класифікації впливу основних природно-кліматичних чинників на процеси землекористування в сільському господарстві України з використанням яких встановлено, що збереження існуючих тенденцій та практик землекористування можуть суттєво загострити проблеми рівня розораності та посилення екологічного тиску на земельні ресурси.
З результатами дослідження можна ознайомитися тут