Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Нормативні документи

This post is also available in: English

Перелік наукових фахових видань

Лист МОН «Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів» від 08.02.2022 р. № 1/2136-22

 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” 

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти  

Перелік наукових спеціальностей 

Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей

Паспорти наукових спеціальностей 08.00.01-08.00.03, 08.00.05, 08.00.07, 08.00.09-08.00.11

Паспорт наукової спеціальності 08.00.04 

Паспорти наукових спеціальностей 08.00.06 та 08.00.08

Паспорт наукової спеціальності 21.04.01

Паспорт наукової спеціальності 21.04.02

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів

Лист МОН щодо застосування наказів 1220 та 1112

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів 

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Вебсторінка Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації

Інструктивні листи 

Лист МОН №295

Лист МОН №296

Нормативно-правові акти, що втратили чинність, та все ж актуальні для здобувачів, підготовка яких розпочата до 01.09.2016 р. 

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Порядок присудження наукових ступенів

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  (див. також https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2019/11/po-nakazu-1220.pdf)

-->