Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2012

Завантажити

Зміст

Шелудько Н.М.Вступне слово

Мельник В.П. 

Эвристический потенциал поведенческих финансов (поведенческой теории финансов) в научном познании детерминант принятия решений хозяйствующими субъектами

Попова О.Л.

Регулирование поведения «экономического человека» с позиций устойчивого развития: концептуальные приоритеты

Брус С.И. 

Кредитные отношения как элемент поведенческих финансов

Брус С.І., Бублик Є.О., Корнєєв В.В. 

Поведінкові фінанси і трансформація ринку фінансових послуг

Бублик Е.А. 

Модификация поведения и особенности финансовых решений вкладчиков в условиях кризиса

Ануфрієва К.В. 

«Апетит до ризику» українських банків: масштаби і наслідки активізації зовнішніх запозичень

Ноур А.М. 

Стратегії заощаджувальної економічної поведінки населення України

Береславська О.І. 

Міжнародна фінансова архітектура: сучасні тенденції реформування

Шкляр А.І., Шелудько Н.М. 

Сучасні валютні війни: шанси і ризики для України

Процько О.В. 

Трансформація ринку державних цінних паперів України у 2008–2011 рр.: передумови і наслідки

Савицький С.В. 

Інституційно-психологічні основи прийняття рішень на фондовому ринку України

Шишков С.Є. 

Облігації як інструмент ринку публічного боргу в Україні: сучасні тенденції і проблеми

Рожкова К.І. 

Корпоративне управління в банках України: стан та ключові проблеми