Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2007

Зміст

Вступне слово

Кваснюк Б.Є. Відгворювальні процеси в Україні та напрямки співробітництва з Росією

Полунєєв Ю.З. Технологія економічного прориву – прагматичний шлях наближення України до ЄС

Мусіна Л.Л. Інтеграція програм підвищення конкурентоспроможності української економіки до стратегічних документів урядової політики

Мунтіян В.І. Політика Уряду щодо забезпечення конкурентоспроможності української економіки

Владимир Дубровский. Политико-зкономические аспекты конкурентоспособности Украины

Крючкова І.В. Стратегія підвищення конкурентоспроможності економіки – стрижень стратегії економічного прориву

Одотюк І.В. Українська індустрія наукомісткого виробництва в системі економічних інтересів іноземних інвесторів

Соляних А.І. Стадії економічного розвитку країн, інновації та конкурентоспроможність

Кваша Т.К. Розробка найважливіших новітніх технологій в Україні

Пащенко Д.О. Актуальні загрози економічній безпеці в реальному секторі в контексті конкурентоспроможності української економіки

Дриманова Л.М. Основні індикатори низької конкурентоспроможності вітчизняного підприємства

Чемодуров О. М. Конкурентні переваги українського фондового ринку на світовому ринку

Яременко В.Г., Корнівська В.О. Чинники підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації

Петровська О.С. Інвестиційна активність і конкурентоспроможність бізнесу

Паламарчук О.М., Паламарчук Г.М. Кластеризація економіки як чинник підвищення регіональної конкурентоспроможності

Волощенко Л.Ю. Митно-тарифна політика в Україні: її роль у формуванні конкурентних переваг українських товарів

Астапова Д.Б. Розвиток вітчизняної транспортної галузі та перспективи підвищення конкурентоспроможності

Галиця І.0. Забезпечення конкурентоспроможності в умовах “економічних стресів”

Бицюра Ю.З. Конкурентоспроможність національної економіки – шлях до сталого економічного зростання

Сандугей В.В. Глобалізаційні чинники конкурентоспроможності українського ринку праці

Фурджані АБДУССАЛАМ. Конкурентні переваги країн світу у системі міжнародного поділу праці та досвід Лівії

Біла С.О. Результативність ліберальної моделі становлення конкурентоспроможності української економіки

Родненко В.Б. Проблеми ієрархії в аналізі конкурентоспроможності систем

Корецький М.X. Чинники підвищення конкурентоспроможності галузі житлово-комунальних послуг (світовий досвід)

Дацій О.І. Підвищення конкурентоспроможності житлово-комунального господарства на основі ліквідації тіньових відносин

Ходжаян А.О. Людський чинник конкурентоспроможності країни

Петкова Л.О. Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності регіонів

Федулова Л.Л. Стратегія корпорацій в нових умовах конкуренції

Захарін С.В. Особливості забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності підприємств

Супрун Н.А. Ефективний корпоративний сектор – основа конкурентоспроможності національної економіки

Небрат В.З. Реалізація національних програм підвищення конкурентоспроможності у країнах Центральної та Східної Європи

Крисанов Д.Ф. Конкурентоспроможність аграрного сектора України: складові якості та безпеки