Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2006

Зміст

Вступне слово директора Інституту економіки та прогнозування НАН України
академіка НАН України В.М. Гейця

Кваснюк Б.Є. Макроекономічні засади національної конкурентоспроможності

Полунеев Ю.В. Технология зкономического прорыва

Крючкова І.В. Концепція програми підвищення конкурентоспроможності економіки України

Федулова Л.І. Особливості технологічної конкуренції в глобальній економіці

Костусев О.О., Талах В.М., Щербак А.В. Структура ринків та конкурентоспроможність економіки

Шнипко О.С. Торгові війни як форма прояву конкурентоспроможності

Панченко В.Г. Влияние льготных условий для импортеров на конкурентоспособность роста отечественного производства

Сіденко В.Р. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на конкурентоспроможність національної економіки

Жаліло Я.А. Макроекономічні чинники впливу на формування моделі конкуренції в Україні

Гаврилюк О.В. Інвестиційні аспекти забезпечення національної конкурентоспроможності

Біла С.О. Теорія та практика збереження конкурентних переваг у розвитку наукового та технологічного потенціалу в умовах глобалізації

Патошина Г.М. Екологічні складові конкурентоспроможності українських товаровиробників на зовнішніх ринках

Чемодуров О.М. Конкурентоспособность украинских ценных бумаг на мировом финансовом рынке

Волощенко Л.Ю. Асиметрична угода про вільну торгівлю з ЄС як чинник конкурентоспроможності України

Ромусік Я.В. Конкурентні аспекти розвитку легкої промисловості України

Єрмілов С.Ф. Енергетична складова національної конкурентоспроможності та напрями її посилення в Україні

Михайленко О.Ф. Інституціональні аспекти управління конкурентоспроможністю

Шовкун І.А. Україна в процесах глобалізації науково-технологічного розвитку

Сльозко О.О., Ричка М.А. Проблеми конкурентоспроможності України в умовах глобалізації на прикладі авіакосмічної галузі

Лісогор Л.С. Конкурентне середовище на ринку праці: умови та чинники формування

Громоздова Л.В., Дрыманова Л.Н. Оценка уровня конкурентоспособности национальной зкономики: социальный аспект

Жигінас В.В. Структурна перебудова національної економіки як фактор забезпечення її конкурентоспроможності

Тутік С.В. Банківський кредит з метою підтримки конкурентоспроможності