Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2005

Зміст

Вступне слово директора Інституту економічного прогнозування НАН України академіка НАН України В.М.Гейця

Гюнтер Фішер

Зміни в землекористуванні та сільськогосподарський розвиток: аналіз викликів та можливостей (стенограма доповіді)

Бородіна О.М.

Методологія системного аналізу у прикладному аспекті: досвід Китаю та можливості для України

Міщенко Н.М., Гуменюк К.В.

Методологія агроекологічного зонування для оцінки сільськогосподарського потенціалу: принципи і перспективи для України

Соболєв Д.А., Бетлій М.Г.

Зернова безпека Китаю – сценарні рішення за методологією Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA)

Онищенко О.М.

Господарства населення України до і після реорганізації сільгосппідприємств

Кузубов М.В., Князев С.І.

Тенденції структурних зрушень у галузях агропродовольчої сфери України

Могильний О.М.

Аграрний протекціонізм США та Канади як стратегія конкурентного розвитку національних товаровиробників

Зінчук Т.O.

Еволюція теоретико-методологічних досліджень процесу західноєвропейської інтеграції та її особливості в аграрному секторі

Риковська О.В

Наукові засади значення та ролі освіти у розбудові конкурентоспроможного аграрного сектора України в умовах глобалізації