Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2003

Зміст

Вступне слово директора Інституту економічного прогнозування НАН України академіка НАН України В.М.Гейця

Шевчук О.Б. Економіка Третьої цивілізаційної хвилі: конфлікт і взаємодія з економічними та політичними сегментами Другої та Першої хвилі

Лисицький В.І. Електронний Уряд – з чого починати?

Азаров С.С. Нова економіка та інформаційне суспільство (російською мовою)

Голіков В.І. Інформатизація як одна з найважливіших умов економічного розвитку (російською мовою)

Перевозчикова О.Л., Сергієнко І.В. Завдання побудови інформаційних технологій менеджменту

Тимофєєв В.І. Інформаційні технології в освіті і науці

Немчин О.Ф., Бутнік-Сіверський О.Б., Радченко В.С. Інформаційне забезпечення введення інтелектуальної власності в господарський обіг

Кваснюк Б.Є., Бєломєсяцев А.Б. Національні рахунки як інструмент дослідження структури та розвитку економіки

Безрученко В.С. Визначення концептуальних засад запровадження тотального фінансового моніторингу як ефективного засобу протидії тіньовій економіці

Інститут економічного прогнозування НАН України, Інститут інформаційного суспільства, Клуб банкірів за участю провідних вчених та експертів провели 26 червня 2003 року Круглий стіл “Нова економіка та інформаційне суспільство”.

У роботі Круглого столу взяли участь:

Інститут економічного прогнозування НАН України

В.М.Геєць, акад. НАН України – директор Інституту; Б.Є.Кваснюк, д-р екон. наук – заступник директора; Р.Б.Могилевич, канд. екон. наук – заступник директора; В.І.Голіков, чл.-кор. НАН України – завідуючийвідділом інституційних змін та розвитку форм господарювання; А.А.Гриценко, д-р екон. наук – завідуючий відділом економічної теорії; О.О.Лапко, д-р екон. наук – завідуюча відділом технологічного прогнозування та інноваційної політики; І.О.Луніна, д-р екон. наук – завідуюча відділом фінансового та бюджетного прогнозування; В.О.Точилін, д-р екон. наук – завідуючий відділом секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків; І.В.Крючкова, канд. екон. наук – завідуюча відділом моделювання та короткострокового прогнозування; М.І.Скрипниченко, канд. екон. наук – заступник завідуючого відділом моделювання економічного розвитку; В.К.Хаустов, канд. техн. наук – вчений секретар; Ю.Г.Абані­на – завідуюча відділом організаційного забезпечення наукових досліджень; А.В.Мар’єнко, канд. екон. наук – провідний наукових співробітник, заступник завідуючого відділом; С.І.Кіреєв, канд. екон. наук – старший науковий співробітник; О.С.Олійник, канд. техн. наук – старший науковий співробітник; О.Б.Шевчук – докторант.

Інститут інформаційного суспільства

Н.М.Балан – директор Інституту; О.П.Голобуцький – заступники директора.

Клуб банкірів

О.В.Нестеренко – заступник голови Правління Укрсоцбанку; Л.М.Мостова – голова Ради Клубу банкірів; В.В.Кравченко – андеррайтер фінансових ризиків Страхової групи “ГАС”; О.М.Новіков – голова правління “Агрокомбанку”; О.М.Дрожжін – заступник голови Правління банку “Національні інвестиції”; Т.Беркі – радник по економічних питаннях Посольства Угорщини в Україні; В.В.Фуклєв – заступник голови Правління банку “Хрещатик”; Ю.О.Блащук – голова Правління АБ “ВА-банк”.

Національний технічний університет України “КПІ”

М.Ю.Ільченко, чл.-кор. НАН України – перший проректор; В.І.Тимофєєв, канд. техн. наук – заступник першого проректора.

Інститут кібернетики НАН України

І.В.Сергієнко, акад. НАН України – директор Інституту; О.Л.Перевозчикова, чл.-кор. НАН України – завідуюча відділом теорії програмування.

Держкомітет по зв’язкам та інформатизації

О.Я.Матов – радник голови Комітету; Л.О.Савченко – начальник управління; С.В.Лихоступ – заступник начальника управління.

Запрошені

С.С.Азаров, д-р техн. наук – директор по зв’язкам з державними і міжнародними організаціями компанії Lucky.Net, аналітик та експерт Deutsche Messe; О.Б.Бутнік-Сіверський, д-р екон. наук, – завідуючий кафедрою ринкової економіки, обліку та фінансів Національного університету харчових технологій; В.І.Лисицький, канд. екон. наук – президент об’єднання громадян “Соціальні ініціативи”; О.Ф.Немчин, д-р техн. наук – віце-президент Українського центру інновацій та технологій; В.С.Радченко, канд. техн. наук – президент фірми “Адаптація”; А.В.Колодюк – експерт Фонду “Інформаційне суспільство”; В.Л.Рижов – голова Правління Державної інноваційної компанії “Гомоінформатікус”; В.С.Безрученко, канд. фіз.-мат. наук – провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру Академії державної податкової служби України.

На засіданні були присутні представники ЗМІ:

Г.Медведєва – Українське національне інформаційне агентство; Н.Зінець – Агенство “Рейтер”; М.Петрушенко – Газета “Урядовий кур’єр”; В.Науменко – Національна радіокомпанія України; Л.Книш – Національна радіокомпанія України.

У даному номері журналу друкуються матеріали доповідей та найбільш докладних виступів учасників Круглого столу (в авторському варіанті)