Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2004

Завантажити

Зміст

Кривенко Л.В. Інноваційна стратегія економічного розвитку як ключовий імператив загальнодержавної політики

Лапко О.О. Економічні проблеми інноваційного розвитку України

Малярчук О.Б. Інвестиційно-інноваційна політика держави

Момот В.Є. Протиріччя процесу перетворення ринкових відносин та інноваційна діяльність підприємств

Єгоров І.Ю., Войтович А.І., Красовська О.В. Малі та середні підприємства як невід’ємний елемент інноваційної моделі розвитку економіки України

Вінтоняк В.М. Розкриття інноваційного потенціалу малого підприємництва: фінансовий аспект

Галюк І.Б. Регулювання розвитку інноваційного підприємництва на державному та регіональному рівнях

Ісаєва О.К. Організаційна структура управління як основа успіху інноваційного підприємства

Смоляр Л.Г., Кам’янська О.В. Трансфер технологій – важлива складова інноваційного розвитку

Ганієва А.Р. Методичні основи формування інноваційної стратегії розвитку підприємств

Ганченко О.Я. Інноваційний розвиток газотранспортних підприємств в умовах трансформаційних змін

Безсмертна О.М. Інноваційні механізми в ціноутворенні під час біржових нафтових торгів

Сергеєв С.О. Середньостроковий прогноз попиту на теплову, електричну енергію та газ у побутовому секторі як основа енергозбереження (рос. мовою)

Пащук О.В. Інновації на ринку освітніх послуг в Україні

Фесенко О.О. Інноваційні аспекти регіонального економіко-екологічного розвитку (рос. мовою)

З метою вдосконалення теоретичних і методологічних основ інноваційного розвитку економіки України в м. Івано-Франківську 15–19 жовтня 2002 р. відбулася ІІІ науково-практична конференція “Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку”, організатором якої виступив Інститут економічного прогнозування НАН України.

У конференції взяли участь і виступили з доповідями, присвяченими проблемам соціально-економічного розвитку країни під час переходу до інноваційної моделі розвитку, провідні науковці та фахівці підприємств, а також молоді вчені, що займаються інноваційною проблематикою: член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф. Голіков В.І. (ІЕПр НАН України, наукова стаття за матеріалами виступу була надрукована в журналі “Економіка і прогнозування”, 2004 р., № 1); д.е.н., проф. Лапко О.О. ((ІЕПр НАН України); д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. (НУ “Львівська політехніка”); к.т.н. Соловйов В.П. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України); член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф. Безчасний Л.К. (Інститут економіки НАН України); д.е.н., проф. Александрова В.П. (ІЕПр НАН України); д.е.н., проф. Костіна Н.І. (Академія державної податкової служби, м. Ірпінь); д.е.н., проф. Кривенко Л.В. (Українська академія банківської справи, м. Суми); д.е.н., проф. Герасимчук В.Г. (НТУУ “Київський політехнічний інститут”); д.е.н., проф. Орлов О.О. (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький); д.е.н., проф. Данилюк М.О. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); д.е.н., проф. Недін І.В. (НТУУ “Київський політехнічний інститут”); к.е.н. Колбушкін Ю.П., член правління НАК “Нафтогаз України”; к.т.н. Сергеєв С.О. (ТОВ “Інститут системних досліджень в енергетиці”, м. Харків); д.т.н. Акульшин О.О. (ВАТ “Український нафтогазовий інститут”); д.е.н., проф. Алєксєєв І.В.(НУ “Львівська політехніка”); к.е.н. Данько М.С. (Інститут економічного прогнозування НАН України); к.т.н. Денисюк В.А. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України); к.е.н. Мельник В.П. (Інститут економіки НАН України); к.е.н., доц. Момот В.Є. (Дніпропетровський інститут економіки і права); к.т.н. Олійник О.С. (Інститут економічного прогнозування НАН України); Пащук О.В (НТУУ “Київський політехнічний інститут”); к.е.н. Соколик М.П. (Інститут економічного прогнозування НАН України); к.е.н., доц. Смоляр Л.Г. (НТУУ “Київський політехнічний інститут”); к.е.н. Солдатенко О.В. (Академія державної податкової служби, м. Ірпінь); к.е.н. Фесенко О.О. (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса); д.е.н., проф. Чухрай Н.І. (НУ “Львівська політехніка”, наукова стаття за матеріалами виступу була надрукована в журналі “Економіка і прогнозування”, 2003 р., № 1); пошукач Вінтоняк В.М. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), аспіранти Голікова Н.В., Подолець Р., Малярчук О.Б., Ганченко О.Я. (Інститут економічного прогнозування НАН України), Красовська О.В.(Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України), Галюк І.Б., Тараєвська Л.С. (Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ).

У даному Віснику представлені наукові статті, що підготовлені деякими учасниками конференції за матеріалами їх виступів.