Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2008

Завантажити

Зміст

Геец В.М. Проблемные вопросы инновационного пути развития экономики Украины

Лебедев А.Е. Перспективы экономического сотрудничества России и Украины
на взаимовыгодной основе

Кваснюк Б.Е. Воспроизводственные процессы в Украине и направления сотрудничества с Россией

Гринберг Р.С.  Есть ли несырьевое будущее у России?

Cиденко В.Р. Предпосылки и ограничения для согласованной структурной политики Украины и России

Вардомский Л.Б. Россия и модернизация экономического пространства СНГ

Гриценко А.А. Институциональные и сетевые структуры в экономическом сотрудничестве Украины и России

Головнин М.Ю. Модели финансового взаимодействия России и Украины

Абалкина А.А. Взаимодействие России и Украины в банковской сфере

Новицький В.Є. Соціальні критерії формування міжнародних конкурентних стратегій в контексті проблем ресурсокористування

Цей випуск журналу є тематичним; він складений за підсумками Міжнародної конференції “Стратегічне партнерство України та Росії: міфи та реалії”, що відбулася в м. Києві 27 вересня 2007 р. за ініціативою Інституту економіки та прогнозування НАН України та Громадської організації “Україн­ський форум”.

 У конференції брали участь такі вчені України та Росії:

Інститут економіки та прогнозування НАН України:

В.М. Геєць, акад. НАН України, директор Інституту;

Б.Є. Кваснюк, чл.-кор. НАН України, заступник директора Інституту;

В.Р. Сіденко,чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник;

А.А. Гриценко, д-р. екон. наук, завідуючий відділом.

Громадська організація “Український форум”:

В.П. Семиноженко,акад. НАН України, голова організації.

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України:

В.Є. Новицький, д-р. екон. наук, заступник директора Інституту.

Центр проблем глобалізації та інтеграції Інституту економіки РАН:

О.Є. Лебедєв, д-р. екон. наук, керівник Центру, депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації;

М.Ю. Головнін, канд. екон. наук, заступник керівника Центру;

А.А. Абалкіна,канд. екон. наук, старший науковий співробітник.

Інститут економіки РАН:

Р.С. Грінберг, чл.-кор. РАН, директор Інституту.

Мовою спілкування на Конференції була російська.

Докладні виступи та статті учасників Конференції друкуються в
авторському варіанті.