Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2009

Завантажити

Зміст

Гриценко А.А. Методологічні проблеми дослідження взаємозв’язку інституційних трансформацій і соціально-економічного розвитку

Тарасевич В.Н. О закономерностях институциональных изменений

Носова О.В. Проблемы и перспективы институционального развития в Украине

Петруня Ю.Є. Економічна політика держави та суспільний вибір

Лагутін В.Д. Еволюція інституціонального монополізму та конкурентної поведінки ринкових суб’єктів в економіці України

Ущаповський Ю.В. Вплив економічної політики на формування інституційної структури економіки: теоретичний аспект

Липов В.В. Социально-экономические системы и их трансформация: фактор институциональной комплементарности

Малахова Н.Б. Институциональные основы производственной функции

Артьомова Т.І. Ціннісні засади взаємозв’язку ієрархічних і мережевих структур в економіці

Кричевська Т.О. Економічні та інституційні чинники формування глобальних фінансових дисбалансів

Корнєєв В.В. Інститут фінансового посередництва: модифікація форм та інструментів

Федоренко А.В. Фондовий ринок як інструмент антиінфляційної політики

Корнивская В.О. Институт ликвидности в условиях глобальной унификации

Мандибура В.О., Батажок С.Г. Особливості формування інституту довіри в системі забезпечення якості споживання та захисту прав споживачів

Яременко В.Г. Формирование сетевых структур в экономике с точки зрения модели рационального выбора

Красноголовец А.М. Институциональные последствия финансизации переходных экономик

Чижевська М.Б. Община як інституційне середовище становлення кооперації