Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2011

Завантажити

Зміст

Яременко О.Л.

Вектор доверия и эволюция социально-экономической системы

Тарасевич В.Н.

Современное доверие: содержание и кризис

Артьомова Т.І.

Реформування державного сектора національної економіки як передумова відновлення відносин суспільної довіри до влади

Давыденко В.А.

Проблема доверия в контексте ментальных установок российской элиты: социально-экономический прогноз будущего России

Лагутін В.Д.

Конкуренція, довіра і реалізація інтересів ринкових суб’єктів

Мельник В.П.

Фактор доверия в ожиданиях хозяйствующих субъектов

Уманців Ю.М.

Світова криза як чинник трансформації довіри до конкурентної політики в Україні

Кожем’якіна О.М.

Довіра в сучасному соціумі

Супрун Н.А.

Довіра як необхідна умова ефективного розвитку корпоративного бізнесу

Морозова О.Г. 

Соціальна відповідальність і довіра як чинники сталого економічного розвитку фірми

Батажок С.Г.

Світовий досвід розвитку інституту довіри у сфері забезпечення якості задоволення потреб населення

Артеменко С.В.

Институциональный механизм влияния инфляционных процессов на уровень доверия в экономике

Шишков С.Є., Шелудько Н.М.

Проблема довіри на неефективному фондовому ринку: приклад України