Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2013

Завантажити

Зміст

Звернення до учасників Голови організаційного комітету конференції, заступника
директора ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” А.І. Даниленка

Вступне слово директора ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,
академіка НАН України Гейця В.М.

Даниленко А.І.

Моделі економічного розвитку і фінансова політика

Єфименко Т.І.

Параметри фіскального простору в умовах кризи

Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М.

Податкові аспекти антикризової фінансової політики підприємств реального сектора економіки

Городецький А.Є.

Досвід Росії з антикризового регулювання та моделі посткризового розвитку

Соколовська А.М.

Оподаткування в контексті детінізації економіки

Зимовець В.В.

Нагромадження капіталу реального сектора та фінансова політика держави

Савлук М.І.

Грошові аспекти фінансової стабілізації

Шумська С.С.

“Ефект переносу” та монетарна політика в Україні

Петрик О.І., Даниленко А.А.

Інфляційне таргетування та фінансова стабільність. Перспективи для України

Терещенко О.О.

Імовірність дефолту підприємств і витрати на залучення капіталу

Федоренко А.В.

Ринки капіталу в структурі фінансового ринку

Зирянова О.Л.

Регулювання трансфертного ціноутворення: міжнародний досвід та українська практика

Шаблиста Л.М.

Вплив фінансової кризи на стан оборотного капіталу підприємств реального сектора
економіки та шляхи нейтралізації її негативних наслідків