САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 720 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6646–9

ISBN 978–966–02–6646–9


У монографії системно розкрито сучасну специфіку взаємодії чинників макронестабільності в економіці України та здійснено їхню деталізацію у секторному розрізі (зокрема, спадання обсягів випуску та ВВП, зростання цін виробників і споживчих цін, різкі зміни внутрішнього і зовнішнього попиту, неофіційний рівень безробіття, низька динаміка інвестицій, випереджаюче зростання доходів населення та споживчих витрат, дефіцит бюджету і боргові зобов’язання, шоки на фінансовому ринку України, високий ступінь відкритості української економіки, девальвація гривні, зростання імпорту та загрозливе від’ємне торговельне сальдо, втеча капіталів тощо), обґрунтовано підходи щодо їхньої формалізації та оцінено їхній вплив на економічну динаміку України на період до 2015 р. за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економіки.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.Ціна: 72,00 грн без ПДВ
Продано
-->