САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М.Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В.Прокопи ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 376 с. : табл., рис. ISBN 987–966–02–5609–5

ISBN 987–966–02–5609–5


Досліджуються теоретико-методологічні засади, історичні передумови, сутнісні характеристики та інституціональні основи становлення сільського розвитку в Україні, окреслено шляхи формування його вітчизняної політики. Запропоновано методику бальної оцінки людського капіталу села та методичні підходи до його активізації. Розкрито основні напрями зміцнення економічного потенціалу сільського розвитку. Досліджено диференціацію умов сільського розвитку на рівні адміністративних районів і здійснено типологізацію сільських територій цього рівня за рядом ознак. Визначено можливості використання досвіду політики сільського розвитку ЄС в Україні.
Книга розрахована на науковців, фахівців агропродовольчого виробництва і регіонального розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.Ціна: 30,00 грн, без ПДВ.
Продано
-->