Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Бобух І. М.

Бобух І.М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / Ірина Миколаївна Бобух ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 372 с. ; табл., рис. ISBN 978-966-02-5926-3

ISBN 978-966-02-5926-3У монографії викладено результати багаторічного дослідження пропорцій та перспектив формування національного багатства України. На основі удосконаленого методологічного підґрунтя та авторських методичних підходів здійснено економічну оцінку багатства української нації; обґрунтовано напрями підвищення ефективності процесів його формування та удосконалення процесу узагальнення даних щодо обсягу національного багатства в рамках системи національних рахунків.
Монографія призначена для широкого загалу наукових працівників, економістів, фахівців у сфері управління національним господарством, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями формування національного багатства.Ціна: 30,00 грн, без ПДВ
 Купити