САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Бобух І. М.

Бобух І.М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / Ірина Миколаївна Бобух ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 372 с. ; табл., рис. ISBN 978-966-02-5926-3

ISBN 978-966-02-5926-3


У монографії викладено результати багаторічного дослідження пропорцій та перспектив формування національного багатства України. На основі удосконаленого методологічного підґрунтя та авторських методичних підходів здійснено економічну оцінку багатства української нації; обґрунтовано напрями підвищення ефективності процесів його формування та удосконалення процесу узагальнення даних щодо обсягу національного багатства в рамках системи національних рахунків.
Монографія призначена для широкого загалу наукових працівників, економістів, фахівців у сфері управління національним господарством, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями формування національного багатства.Ціна: 30,00 грн, без ПДВ
Продано
-->