САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Вплив багатополярної глобалізації на зовнішню торгівлю України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України Т.О .Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2024. 330 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/Vplyv-bahatopoliarnoi-hlobalizatsii-na-zovnishniu-torhivliu-Ukrainy.pdf

ISBN 978-617-14-0228-7 (електронне видання)

У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах багатополярної глобалізації. Обґрунтовано рекомендації щодо торговельної політики України в умовах багатополярності світової торгівлі. Наведено оцінки зовнішньої торгівлі й торговельної політики України в умовах повномасштабної агресії РФ на ринках сільськогосподарських і промислових товарів, а також на внутрішньому ринку споживчих товарів. Визначено перспективи розширення експорту товарів підвищеної технологічної складності у повоєнний період і проаналізовано напрями торговельної політики України в умовах країни – кандидата на членство в ЄС. Монографія може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

-->