САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика : монографія / Тетяна Вікторівна Бурлай ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 364 с.; табл., рис.

ISBN 978-966-02-8805-8

Розкрито змістові та оціночні характеристики соціально-економічної конвергенції. Виявлено специфіку міжкраїнних конвергенційних процесів у Євросоюзі з виокремленням досвіду новоінтегрованих постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи. З’ясовано умови та механізми конвергенції соціально-економічних систем України і ЄС, а також ризики потрапляння України в пастку дивергентності та шляхи її уникнення.
Для фахівців у галузі державного управління, макроекономічного моделювання та міжнародних економічних відносин, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

-->