САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія / Зимовець В.В., Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін. ; за ред. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 306 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/311.pdf

ISBN 978-966-02-8988-8 (електронне видання)

У монографії визначено фактори і закономірності розвитку фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України. Виокремлено специфіку та ключові диспропорції у фінансах підприємств, інвестиційній діяльності та банківському кредитуванні на рівні сектора нефінансових корпорацій загалом та у розрізі видів економічної діяльності. Ідентифіковано особливості моделей фінансування бізнесу великими, середніми та малими підприємствами. Розроблено практичні підходи до оцінки фінансових ризиків підприємств в Україні. Визначено ключові диспропорції у фінансах сектора нефінансових корпорацій на мікрорівні на основі фінансових звітів репрезентативної вибірки підприємств за період 2006–2018 рр. Розроблено теоретико-методологічний підхід до оцінки впливу податкової конкуренції на фінанси підприємств. Визначено вплив процесів приватизації та концентрації капіталу на фінанси підприємств. Проаналізовано вплив макрофінансових чинників, боргової політики уряду та монетарної політики НБУ на фінанси підприємств. Досліджено тенденції інвестиційного потенціалу небанківських фінансових інститутів в Україні та визначено ключові особливості фінансових відносин підприємств із фондовим ринком. Визначено причини скорочення виробництва в Україні та роль держави у фінансовому забезпеченні точок зростання. Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, які цікавляться проблематикою розвитку корпоративних фінансів в Україні.

-->