САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Роль соціального капіталу в економічному розвитку : монографія / Людмила Володимирівна Єлісєєва ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 356 с.

ISBN 978-966-02-9120-1

У монографії досліджено роль соціального капіталу в економічному розвитку та її якісну зміну в умовах інформаційно-мережевої економіки. Розкрито економічну сутність, індикатори вимірювання соціального капіталу та його економічних ефектів. Розглянуто основні етапи формування наукових поглядів на соціальний капітал. Проаналізовано ключові тенденції розвитку соціального капіталу та його вплив на національну економіку. Охарактеризовано економічний потенціал інноваційних форм соціального капіталу, які виникли в умовах інформаційно-мережевої економіки. Досліджено ключові зміни в структурі власності, управлінні, доходах, організаційних формах під впливом модернізації соціального капіталу.
Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціального розвитку.

-->