САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Фінансова відкритість транзитивних економік : монографія / Євген Олександрович Бублик ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2020. – 324 с.

ISBN 978-966-02-9260-4

У монографії розкрито зміст та шляхи вирішення важливої науково-практичної проблеми інституційного забезпечення формування фінансової відкритості транзитивних економік в інтересах їх стійкого зростання. Визначено та обґрунтовано переваги підходу до формування політики регулювання фінансової відкритості з підпорядкуванням зміни рівня фінансової відкритості поточним процесам макроекономічної динаміки з урахуванням потенційного впливу потоків капіталу та наявних характеристик інституціонального середовища фінансового сектора.

Для науковців, державних службовців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

-->