САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Інклюзивний сільський розвиток в Україні : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. – 257 с.; табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/330.pdf

ISBN 978-966-02-9456-1 (електронне видання)

Досліджуються теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку та сутнісні характеристики інклюзивного сільського розвитку, що ґрунтуються на базовому принципі інклюзивності «ніхто не має бути залишеним без уваги»; дано визначення інклюзивного сільського розвитку, результатом якого є подолання економічного, соціального та політичного вилучення селян; з позицій інклюзивності оцінено соціально-економічні аспекти розвитку сільської економіки, аграрного сектора і сільського соціуму; запропоновано теоретико-методологічні підходи до вимірювання рівня інклюзивності сільського розвитку на основі застосування двовимірної матриці індикаторів, яка включає три секторальні площини (політичну, соціальну й економічну) і три виміри інклюзивності/нерівності (за доступністю, якістю та розподілом суспільних благ та послуг); визначено субінтегральні та інтегральний індекси інклюзивного сільського розвитку, обґрунтовано напрями підвищення їх рівнів. Визначено умови переходу до інклюзивного сільського розвитку в Україні, ідентифіковано його рушійні сили; розроблено методичні підходи до підвищення політичної інклюзії селян шляхом посилення їхньої спроможності брати участь у процесах формування і прийняття рішень на всіх рівнях із використанням потенціалу Декларації ООН (2018 р.) про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості.

Книга розрахована на науковців, фахівців регіонального, аграрного і сільського розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, молодих науковців і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.

-->