САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України : монографія / [Бобух І.М., Кіндзерський Ю.В., Фащевська О.М. та ін.] ; за ред. д.е.н. І.М. Бобух ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. – 516 с., табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/332.pdf

ISBN 978-966-02-9456-1 (електронне видання)

У монографії узагальнено теоретичні та практичні підходи до розуміння ознак та форм прояву інклюзивності у функціонуванні економіки на національному та регіональному рівнях, показано вплив інклюзивності на трансформацію традиційного розуміння економічної структури і формування новітньої концепції екстрактивної та інклюзивної структури економіки. На основі комплексного аналізу інституційного середовища та статистичних даних України й інших країн запропоновано шляхи удосконалення державної структурної політики для досягнення інклюзивного розвитку економіки України як єдиного підґрунтя для забезпечення довгострокового і стійкого зростання економіки, ефективного функціонування держави і підвищення загального добробуту суспільства.

Розрахована на фахівців у сфері економіки, працівників державних і регіональних органів управління, науковців, викладачів, студентів.
Монографію підготовлено у рамках НДР «Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України».

-->