САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Стійкість державних фінансів України у довгостроковій перспективі : кол. моногр. / Луніна І.О., Білоусова О.С., Твердохлібова Д.В. та ін. ; за ред. д.е.н., І.О.Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. – 368 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/333.pdf

ISBN 978-966-02-9454-7 (електронне видання)

Досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення стійкості державних фінансів України у довгостроковій перспективі. Визначено економічний зміст довгострокової стійкості державних фінансів; узагальнено чинники стійкості державних фінансів; з’ясовано тенденції трансформації економічних функцій держави та фінансування соціальної сфери з урахуванням викликів для стійкості державних фінансів (на прикладі охорони здоров’я та освіти); визначено шляхи забезпечення стійкості місцевих бюджетів у довгостроковій перспективі; обґрунтовано ключові напрями удосконалення бюджетно-податкової політики.

Для спеціалістів з питань бюджетно-податкової політики, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ.

-->