САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Інституційно-організаційні основи проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»: колективна монографія / за ред. д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 485 с. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/Forsite_Ukraine_2050-3.pdf

ISBN 978-966-02-9830-9 (електронне видання)

У колективній монографії представлено матеріали за результатами наукових досліджень щодо розроблених інституційно-організаційних засад, науково-організаційного супроводження та регламентації проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050», послідовних етапів та змісту заходів з організації форсайту в Україні з урахуванням світового досвіду; нормативно-правових засад запровадження форсайту у практику державного стратегічного планування в Україні, завдань та пропозицій у рамках реалізації форсайт-дослідження «Економіка України – 2050».
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.

-->