САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Ринок праці та професійно-технічна освіта: особливості взаємодії : монографія / за наук. ред. д.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 309 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/359.pdf

ISBN 978-966-02-9806-4 (електронне видання)

Монографія є науковим доробком творчого колективу та результатом виконання проєкту «Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку праці» (КПКВ 2751270) секторальної підтримки регіонального розвитку, за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. В монографії докладно розглянуто освітньо-професійні особливості регіонального ринку праці Запорізької області та проблеми його кадрового забезпечення. Обґрунтовані підходи та оригінальний інструментарій предиктивної оцінки професійних навичок регіонального ринку праці дозволяє виявити особливості та механізми формування компетенцій та професійних кваліфікації робітничих кадрів. В роботі авторами обґрунтовано та осучаснено методичні підходи оцінки вартості професійної підготовки кваліфікованих робітників. Комплексність та системність дослідження характеризується представленим методичним забезпеченням освітніх стандартів на основі модульно-компетентнісного підходу.
Монографія може бути цікава та корисна для фахівців, аналітиків та управлінців, що задаються пошуком шляхів забезпечення потреби у кваліфікаціях регіонального ринку праці.

-->