САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

На перехресті парадигм: М.І. Туган-Барановський в історії економічної думки / Лариса Павлівна Горкіна ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 574 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/336.pdf

ISBN 978-966-02-9559-9 (електронне видання)

Монографія висвітлює життя, наукову і громадсько-політичну діяльність відомого у світі українського вченого Михайла Івановича Туган-Барановського (1865–1919). Подана коротка ретроспектива світової і вітчизняної наукової економічної думки у XIX столітті та розкрито внесок вченого в її подальший розвиток. Основна увага приділена внеску М.І. Туган-Барановського в історію економічних вчень, мікро- та макроекономіку, історію та теорію кооперації і соціалізму.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться історією економічної культури України та її представниками.

-->