САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. Частина 1 : Аграрна політика для селянських фермерських господарств та їх об’єднань: світовий досвід для України : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної ; НАН України, ДУ«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 275 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/346.pdf

ISBN 978-966-02-9300-7 (загальний, електронне видання) ISBN 978-966-02-930-4 (Ч. 1, електронне видання)

У монографії в історичній ретроспективі оцінюються механізми державної підтримки фермерства в Україні; з точки зору забезпечення оптимального поєднання інтересів держави, виробників і споживачів та сприяння локальному розвитку розкрито суть таких механізмів підтримки. Узагальнено досвід реалізації програм надання продовольчої допомоги вразливим верствам населення на прикладі США, розкрито механізми, суспільні вигоди і втрати від їх впровадження. Обґрунтовано необхідність, оцінено можливості та визначено нормативно-правові передумови запровадження продовольчих субсидій населенню в Україні, опрацьовано основні засади формування Державної цільової програми допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої продукції у господарствах фермерського типу та заходи щодо її реалізації. Висвітлено також особливості створення та функціонування маркетингових неприбуткових об’єднань, завдяки яким зменшуються витрати і збільшуються доходи господарств – їх членів, підвищується товарність малоземельних ферм; пропонується низка змін до законодавчих актів України, які наближають їх до законодавства ЄС у сфері кооперації, державної підтримки об’єднань малих виробників, кооперативного кредитування, оподаткування господарських некомерційних об’єднань.
Монографія може бути корисною для політиків, представників державних органів управління і самоврядування, бізнесу, науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

-->